Search results for "Kapellveien 163"

Results 1 - 3 of 3 Page 1 of 1
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: All

Finanstilsynets årsrapport: Stabilt eiendomsmarked

[…]og en eiendomsmeglingsbransje. Ifølge Finanstilsynets årsrapport for 2019 ble det rapportert 163 132 eiendomsformidlinger i 2018, om lag 3 prosent flere enn året før. Antall formidlinger i første halvår 2019 var 84 193, mot 82 310 formidlinger i første halvår 2018. Dette var en økning på 2,3 prosent. Ved utgangen av første halvår 2019 var det 5721 årsverk i eiendomsmeglingsforetakene.   Små endringer I rapporten kommer det også fram at det i 2019 var små endringer i eiendomsmeglingsforetakets vederlag. Regnet i prosent av kjøpesum endret eiendomsmeglingsforetakets vederlag seg fra omtrent 1,8 prosent i første halvår 2018 til omtrent 1,7 prosent i […]
Read more » Finanstilsynets årsrapport: Stabilt eiendomsmarked

Forenkling fremfor forutberegnelighet

[…]ofte det vanskeligste Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har så langt i år behandlet 163 saker. I flere av sakene hvor det konstateres brudd på anskaffelsesreglene, er brudd på kravet til forutberegnelighet en gjenganger. Ofte konstateres brudd på grunnlag av at det oppdragsgiver sier de skal gjøre i konkurransegrunnlaget, ikke samsvarer med det oppdragsgiver faktisk gjør i konkurransen. Det synes derfor ikke som om vanskelig regelanvendelse er det mest utfordrende i en praktisk innkjøperhverdag.   For enkelt?    Selv om flere av de foreslåtte endringene synes fornuftige, vil enkelte kritikere hevde at oppdragsgivere gis for mye frihet i forhold til […]

Forbrukertilsynet: Færre klager

[…]samme perioden gikk også antallet som tipset Forbrukertilsynet innen det samme saksfeltet ned fra 163 til 140. Statistikken gir ikke en detaljert innsikt i hva det klages over, men Forbrukertilsynet bekrefter at er det noen hovedområder som går igjen. – Som tidligere år ser vi mange klager på direktemarkedsføring; uadressert reklame, telefonsalg og SMS. Regler som det i utgangspunktet skal være veldig enkelt å forholde seg til, men som forbrukere opplever som påtrengende og unødvendig når det ikke er ønsket, sier Tonje Hovde Skjelbostad som er avdelingsdirektør med ansvar for boligområdet hos Forbrukertilsynet. Les også: Forbrukertilsynet: Skjerp inn rutiner for uadressert […]