Search results for "Julie sandbakkens veg"

Results 1 - 5 of 5 Page 1 of 1
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: All

Forenklinger i byggesaksreglene fra 1. juli: «Sannergarasjer» til glede og besvær?

[…]en bruksenhet eller branncelle.   d. Følgende mindre tiltak utendørs:   1. levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 10,0 m. Leveggen kan være frittstående eller forbundet med bygning, og avstand til nabogrense skal ikke være mindre enn 1,0 m   2. levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 5,0 m. Leveggen kan være frittstående eller forbundet med bygning og kan plasseres inntil nabogrense   3. innhegning mot veg med inntil 1,5 m høyde. Innhegningen må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veg   4. skilt- og reklameinnretning inntil 3,0 m² som monteres flatt […]
Read more » Forenklinger i byggesaksreglene fra 1. juli: «Sannergarasjer» til glede og besvær?

Utsatt plikt til veiopparbeidelse og potensielle refusjonskrav  – meglers ansvar for opplysninger

[…]blir ofte betegnet som veierklæringer,  midlertidighetserklæringer, bestemmelser om veg eller bare erklæring/ avtale i ekstraktet på grunnboksutskriften. Av disse veierklæringene følger det som regel at hjemmelshaver plikter å opparbeide offentlig vei frem til og langs den siden av tomten hvor eiendommen har sin adkomst når kommunen krever dette. Videre følger det en slik opparbeidelse eller oppgradering skal skje på hjemmelshavers bekostning. Som vi skal komme tilbake til vil en slik erklæring være av stor betydning både for private boligeiere og utbyggere. Det er derfor viktig at meglere har et bevisst forhold til de heftelser som faktisk er tinglyst på eiendommen […]
Read more » Utsatt plikt til veiopparbeidelse og potensielle refusjonskrav  – meglers ansvar for opplysninger

Gjennopplev Boligmarkedet 2020

Fredag 9. oktober arrangerte NEF og Selvaag Bolig konferansen «Boligmarkedet 2020 – den nye normalen?» Nå kan du se konferansen i opptak eller laste ned presentasjonene. Over 250 personer var til stede i salen eller digitalt på konferansen som tok for seg de fleste aspekter av hvordan boligmarkedet har utviklet seg under koroanapandemien og hvordan det blir framover. Vi fikk blant annet innsikt fra regjeringen ved kommunal- og moderniseringsminister Nikolay Astrup, på hvordan de vurderer situasjonen i det norske boligmarkedet og hvordan man kan hjelpe de som faller utenfor det ordinære boligmarkedet. Hans analyse var at situasjonen for de 8 […]

Hvem vil by?

[…]sannsynlighet for å være på utkikk etter akkurat din type bolig, sier fagsjef Inviso Media, Julie Kaardal Lepsøe. Som Fagsjef for Inviso Media har målet med AIM vært å tilrettelegge for en 100% compliant GDPR strategi med innovasjon i fokus. Metoden er utviklet nettopp for å kunne kjøre effektiv markedsføring mot kvalifiserte målgrupper, selv når mange av de tradisjonelle sporingsmetodene som tidligere var mulige nå forsvinner. AIM bruker aggregerte offentlige data satt i system for å identifisere mønstre og adferd. Dette gjør det mulig for Inviso Media å identifisere målgrupper på en treffsikker måte uten å kollidere med dagens GDPR […]

Finanstilsynet foreslår strammere låneregler. – Feil medisin, mener NEF

[…]i landet. Et viktige eksempel er Rogaland: – Bustadmarknaden i Rogaland verkar å vere på veg tilbake, men eventuelle innstrammingar kan få store konsekvensar og vil kunne sette den i ubalanse igjen, sa Bård Birkeland leder i Rogaland Eiendomsmeglerforening til Stavanger Aftenblad tidligere i måneden. Finanstilsynet omtaler dette i sin pressemelding: -Selv om det er regionale forskjeller i boligmarkedet, er veksten i boligprisene høy, og veksten har tiltatt de siste månedene. I august 2016 var tolvmånedersveksten på landsbasis 9,1 prosent, skriver de. NEF satte agendaen i Arendalsuka Boligmarkedet og hvilken medisin som skal virke var også tema for boligdebatten som […]
Read more » Finanstilsynet foreslår strammere låneregler. – Feil medisin, mener NEF