Search results for "Hva ble boligen solgt for"

Results 1 - 10 of 1081 Page 1 of 109
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Hva skjer på overtagelsen av boligen?

[…]eiendommen sendes til Kartverket for tinglysning. Når tinglysningen er gjennomført, vil pengene for boligen utbetales til selgeren (og selgerens bank).   Flere tips til boligkjøpere finner du her: Slik kjøper du bolig – steg-for-steg Boligselgere finner flere tips her: Slik selger du bolig – […]

Hva følger med boligen når du flytter: Veltesikring er ikke «fastmontert»

[…]bokhyller og annet som er veltesikret når jeg flytter» spør forbrukere ofte. Her er svaret. Hva som følger med boligen blir ofte en diskusjon når noen skal flytte. Et av spørsmålene som ofte dukker opp er om man kan ta med bokhyller, skap, ja til og med skapsenger som står på gulvet – men som er veltesikret med en skrue eller to i veggen. SVAR: Hovedregelen for innbo og løsøre ved flytting er at eiendommer skal overdras med varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset bygningen. (Avhendingsloven § 3-5). For å hjelpe boligselgere og boligkjøpere på […]
Read more » Hva følger med boligen når du flytter: Veltesikring er ikke «fastmontert»

Boligprisene i februar steg med 1,1 prosent – flere boliger solgt enn i 2017

[…]en februar omtrent «midt på treet» ser man statistikken for de siste 10 årene under ett. Det ble solgt 6268 boliger i februar, noe som er 1,5 prosent flere boliger enn i februar 2017. Totalt er det solgt 5,8 prosent flere boliger til nå i 2018 enn de to første månedene i fjor. Formidlingstiden har derimot gått opp. I februar 2017 var den på 38 dager, i februar i år er den på 54 dager, viser statistikken. «Markedet igjen i vater» Norges Eiendomsmeglerforbunds direktør Carl O. Geving mener at tallene nå viser at markedet har justert seg: -Boligmarkedet er preget […]
Read more » Boligprisene i februar steg med 1,1 prosent – flere boliger solgt enn i 2017

Boligprisene for desember: Flere boliger solgt i desember, liten nedgang i prisene

Boligprisene sank med 1,1 prosent i desember 2017. For hele 2017 gikk det ned 2,1 prosent. Det ble solgt flere boliger i desember 2017 enn i desember 2016. Boligprisstatistikken til EiendomNorge, FINN.no og Eiendomsverdi ble lagt frem torsdag formiddag. Tallene viser at boligprisene sank med 1,1 prosent i desember. Dette er en litt svakere utvikling enn vanlig i desember. Totalt gikk boligprisene ned 2,1 prosent i 2017, viser statistikken. Men her var det store variasjoner gjennom landet. Oslo hadde for eksempel 6,2 prosent nedgang for 2017, mens Stavanger var uendret fra starten av 2017 til slutten av 2017. Se mer under. […]
Read more » Boligprisene for desember: Flere boliger solgt i desember, liten nedgang i prisene

Boligprisene i juni: Ned 1,0 prosent. 9 prosent flere boliger solgt enn juni i fjor

[…]rette for et mer balansert boligmarked til høsten, kommenterer Geving. Flere boliger solgt Det ble solgt 10.538 boliger i juni. Det er 9,3 prosent flere boliger solgt enn i juni 2017. Noe av dette skyldes nok at det i juni i år ikke var noen helligdager. Totalt i år er det nå solgt 48.305 bruktboliger, noe som er høyeste tall siden 2015. Selgere og kjøpere tror på markedet Tallene viser at norske forbrukere har tro på boligmarkedet, sier Carl O. Geving: -Aktivitetsnivået er høyt og både selgere og kjøpere har troen på markedet, dermed har vi fått en styrket tilbudsside […]
Read more » Boligprisene i juni: Ned 1,0 prosent. 9 prosent flere boliger solgt enn juni i fjor

Midlertidig bruksrett i borettslag – hva er nå dette og hva må megleren tenke på?

[…]forbrukerkjøper som senere skal bli andelseier. Bestemmelsen forutsetter at kjøper også, enten forut for eller samtidig med etableringen av bruksretten, inngår avtale om å bli andelseier. Er det ikke inngått noen avtale om overdragelse av selve andelen, vil boretten være en ordinær husleieavtale som ikke reguleres av brl. § 2-13.[1] Etter bestemmelsens annet ledd så må denne boretten tinglyses, og gi forbrukerkjøper alle rettigheter og plikter etter borettslagsloven kapittel 5. Dette innebærer at kjøper gis samme disposisjonsrett over bruksretten, som dersom andelen hadde blitt overført. Blant annet kan bruksrettsinnehaveren bruke leiligheten, leie den ut og vedlikeholde den på samme måte […]
Read more » Midlertidig bruksrett i borettslag – hva er nå dette og hva må megleren tenke på?

Økt avvik mellom prisantydning og solgt-pris

[…]på markedsføringsloven og eiendomsmeglingsloven» Vi minner derfor om retningslinjene som ble formidlet til bransjen i 2016:  Det er nødvendig med gode systemer og god internkontroll som ivaretar hensynet til at:  Vurdering av eiendommens verdi inngår i meglers rådgivningsplikt – denne må være basert på en forsvarlig faglig vurdering og en befaring av eiendommen.  Dokumentasjon av prisfastsettelse må inngå i meglers daglige rutine – det skal foreligge befaringsrapport eller en komplett e-takst.  Meglers verdivurdering og avvik mellom prisantydning og salgspris må inngå som et vurderingspunkt i foretakenes internkontrollsystem – og dette må følges opp av den fagansvarlige.  Vi anbefaler følgende arbeidsrutiner:  Prisfastsettelse skal overvåkes særskilt […]
Read more » Økt avvik mellom prisantydning og solgt-pris

Hvordan finner du riktig pris på boligen din?

[…]«Prisstatistikk».   Du vil her få to informasjonsbiter pr annonse: Hva kvadratmeterprisen er for boligen du ser på (øverst), kvadratmeterprisutviklingen for området (grafen som vises). Vær oppmerksom på at boligprisene er regnet ut fra innredede boligrom, såkalte p-rom – inkludert fellesgjeld for sameier og borettslagsleiligheter! Høyt eller lavt Dermed kan du se hvordan denne boligen ligger mot statistikken i området. I dette tilfellet er boligen lagt ut med en takst og prisantydning til 53.333 kroner pr kvadratmeter, som er under snittprisen for boliger i området (på 60.000 kr/m2). I et stigende marked (som denne grafen er hentet fra) vil det […]
Read more » Hvordan finner du riktig pris på boligen din?

Forsikringsordningene for eiendomsmeglere – hva omfatter de og hva er det som ikke omfattes?

[…]vi at selger, ved å akseptere åpen visning som en del av salgsprosessen, har et eget ansvar for å forebygge skader og tyverier. Dette ansvaret handler om å ta vekk/flytte unna/låse inn sårbare og kostbare gjenstander som kan utgjøre en skade – eller tyveririsiko. Dersom situasjonen først oppstår, og det er klart at det ikke er megler som har stjålet eller ødelagt, er det selgers innbo- eller verdiforsikring som vil måtte benyttes. I eksemplene med tyveri fra visningen, så vil megleren derfor normalt ikke kunne holdes ansvarlig. Det megler selvfølgelig kan og bør gjøre som en del av sin omsorgsplikt […]
Read more » Forsikringsordningene for eiendomsmeglere – hva omfatter de og hva er det som ikke omfattes?

Færre boliger, men flere hytter solgt i 2. kvartal 2016

[…]på 29 prosent, mens gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning økte med 9 prosent. I Rogaland ble det solgt 28 prosent færre boliger. I vestlandsfylket gikk gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning derimot ned med 3 prosent. Det trange boligmarkedet i Oslo har fått SVs Snorre Valen til å foreslå økt skatt på eiendom. Det mener NEFs direktør Carl O. Geving er en dårlig ide: – I valget mellom to onder – en boligterskel som er ubehagelig høy, versus det å trigge et boligpriskollaps – er jeg ikke i tvil om at hva man bør velge, sier Geving, som har ingen tro på en […]
Read more » Færre boliger, men flere hytter solgt i 2. kvartal 2016