Search results for "Fritzner kvartalet Færders gate Sarpsborg"

Results 1 - 10 of 26 Page 1 of 3
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | All

Et boligmarkedet i bra balanse

[…]i februar 2019, noe som er syv dager mer enn i februar 2018. Raskest salgstid hadde Fredrikstad/Sarpsborg med 28 dager og tregest salgstid hadde Kristiansand med 99 dager. Sterkest i Bodø Det var i februar som normalt for måneden å være en oppgang i de nominelle boligprisene i de fleste deler av landet med unntak av Vestlandet, Agder og Rogaland. Sterkest sesongkorrigert utvikling i februar hadde Bodø m/Fauske på 0,6 prosent. Svakest sesongkorrigert utvikling hadde Bergen med en nedgang på 1,8 prosent. Sterkest 12 måneders vekst har Oslo og Fredrikstad/Sarpsborg med 5,1 prosent, mens Stavanger m/omegn har den svakeste 12 […]

Fersk boligprisstatistikk: – Bedre enn fryktet

[…]direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. Lavest nedgang i Fredrikstad/Sarpsborg Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i mars hadde Fredrikstad/Sarpsborg med nedgang på 0,3 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Romerike med en nedgang på 1,9 prosent. – Undersøkelsen «meglerinnsikt» avdekker at eiendomsmeglernes markedsforventninger varierer sterkt mellom landsdeler. Meglerne i Rogaland, Sørlandet og Oslo er noe mer bekymret for utviklingen enn landet for øvrig, mens meglerne i Nordland og Østfold er minst bekymret for utviklingen, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. […]
Read more » Fersk boligprisstatistikk: – Bedre enn fryktet

Eiendomsmarkeder gjennom pandemien

[…]tok seg kraftig opp gjennom høsten. Den sterke utviklingen har vedvart i det første kvartalet av 2021. Utviklingen kan forklares med at flertallet av befolkningen har fått høyere kjøpekraft enn før krisen, og bankene har hatt finansiell kapasitet til å opprettholde normal utlånspraksis. Etterspørselen etter eiendom er løftet av lave renter og endret forbruksmønster. Med hjemmekontor og smittevern har boligen og fritidsboligen blitt enda viktigere for folk flest. De lave rentene har fått maksimalt gjennomslag i oslo-markedet og sjøhytte-markedet som begge er preget av tilbudsunderskudd. Og troen på prisvekst har en selvforsterkende effekt i slike markeder NEF og Ambitas statistikker […]

SSB: Boligprisoppgang i nesten hele landet

[…]Vestlandet utenom Bergen og Nord-Norge økte mest med respektive 3,8 og 3,3 prosent det siste kvartalet. I Stavanger sank boligprisene mest: 3,1 prosents reduksjon i denne perioden. Fra 1. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016 steg boligprisene i Oslo og Bærum med 9,4 prosent. Her økte prisene på blokkleiligheter og eneboliger i gjennomsnitt med henholdsvis 10,2 og 9,1 prosent, mens småhus hadde en prisøkning på 7,9 prosent. Nedgang i sydvest Stavanger og resten av Agder og Rogaland er de eneste regionene hvor det har vært nedgang i boligprisene det siste året. Her sank prisene i gjennomsnitt respektive 10,2 og 1,9 […]

Flat prisutvikling på nye boliger

[…]en svak nedgang på 0,3 prosent fra 2. kvartal 2017 til 2. kvartal 2018. Prisene har også siste kvartalet vist en svak nedgang på 0,4 prosent. Statistikken fra SSB viser at prisene på nye eneboliger har økt med 4,4 prosent det siste året, mens prisene på nye blokkleiligheter og småhus har derimot gått ned med 2,4 prosent i den samme perioden. Til sammenligning har prisene på brukte boliger i alt økt med 1,7 prosent fra 2. kvartal 2017 til 2. kvartal 2018. Mer fra SSB […]

Økende optimisme i befolkningen

[…]svar i denne regionen, men forventningene har også utviklet seg i negativ retning det siste kvartalet. Dette kan ha sammenheng med økningen i arbeidsledigheten. Tall fra NAV ved utgangen av oktober viser at det særlig er i fylkene Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal det har vært vekst i […]

Utflating i prisen på nye boliger

[…]og småhus gikk opp med 9,4 prosent fra 2. kvartal 2016 til 2. kvartal i 2017. Det siste kvartalet har prisene kun økt svakt, med 0,4 prosent. Prisene er målt på salgstidspunktet, heter det videre. Nye boliger totalt har blitt 6,5 prosent dyrere i 2. kvartal 2017 sammenlignet med 2. kvartal 2016. Fra forrige kvartal har det vært en liten økning i priser for nye boliger på 0,5 […]

Boligprisutvikling som forventet

[…]hadde Bergen med en flat utvikling. Sterkest 12 måneders vekst hadde Fredrikstad/Sarpsborg med en oppgang på 5,2 prosent, mens Bergen hadde den svakeste 12 måneders veksten med en oppgang på 0,3 […]

– Ekstraordinær situasjon i boligmarkedet

[…]Carl O. Geving.  Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i januar hadde Fredrikstad/Sarpsborg med en oppgang på 1,5 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Bergen og Ålesund m/omegn med en nedgang på 0,3 […]