Search results for "Corona"

Results 1 - 4 of 4 Page 1 of 1
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: All

Det norske proptech-kartet 2021

[…]eiendom, Finn eiendom, Avo Consulting og Findable, i tillegg til oss i NEF. Sterk vekst i under corona Det norske proptech-kartet er et dynamisk kart som stadig er i endring. Ved starten i 2016 var det under 60 selskaper representert på kartet, mens det i år her hele 96 selskaper på kartet. Flere av de nye selskapene har vokst fram som en direkte konsekvens av pandemien vi har vært inne i det siste året. Det kan faktisk se ut som at perioden vi har vært inne i har fått mange til å tenke ut nye ideer, enten fordi de har […]

Codegarden digitaliserer og forenkler hverdagen for eiendomsmeglere

[…]vært en storforbruker av papir. Digitalisering reduserer dette forbruket drastisk. Videre har Corona-viruset gjort at vi og resten av bransjen er blitt tvunget til å tenke nytt, som f.eks. å ha et fullverdig alternativ til det gode gamle glansede papir-prospektet. Jeg tror mange av de tilpasningene som ble gjort er kommet for å bli, og jeg tror til og med at kundene setter pris på dem, mener Thomas. Samarbeidet med Codegarden. Hvordan opplever du samarbeidet med Codegarden? For det første må jeg si de er ekstremt service-minded og åpenbart besitter nødvendig kunnskap om eiendomsmegling. Det siste sparer oss for mye […]
Read more » Codegarden digitaliserer og forenkler hverdagen for eiendomsmeglere

Støtteordninger/krisepakker som kan berøre eiendomsmeglere

[…]og barnehage: Foreldre slipper å betale for dette så lenge tilbudet er stengt på grunn av corona. For selvstendig næringsdrivende og frilansere Fra og med dag 17 kan man få om lag 80 prosent av inntekt (gjennomsnitt av de tre siste årene) opp til 6G (ca. 600 000 kroner). Selvstendig næringsdrivende og frilansere kan også nå få omsorgspenger etter samme regler som arbeidstagere. De kan også få det med samme dekningsgrad som den eller har for sykepenger. Eiendomsmeglingsforetak: Arbeidsgiverperioden: (dagene da arbeidsgiver betaler full lønn til den permitterte) reduseres fra 15 til 2 dager. Staten tar deretter over inntektssikring av […]
Read more » Støtteordninger/krisepakker som kan berøre eiendomsmeglere