Search results for "Bra"

Results 1 - 10 of 506 Page 1 of 51
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Samlet bransjen til tidenes landsmøte og vårkonferanse!

Vi tar av oss hatten for ildsjelene i vår lokalforening NEF Sørlandet og alle de blide sørlendingene som bidro til tidenes landsmøte og vårkonferanse i Kristiansand 11-13 mai. Arrangementet dro fullt hus med eiendomsmeglere MNEF på tvers av alle landsdeler og foretak, samt gode samarbeidspartnere. «Kort» oppsummert: Høy stemning på brygga hos Trond Moi som leverte mat og drikke av høy kvalitet fulgt av lokale artister og DJ, et effektivt landsmøte hvor Randi Hollingen redegjorde for «rikets tilstand» og landsmøtet stemte fram forslag til budsjett, lovendringer, strategi og valg av medlemmer til NEFs styrende organer for de neste to årene, […]
Read more » Samlet bransjen til tidenes landsmøte og vårkonferanse!

Endringene i forsikringslovgivningen påvirker eiendomsmeglingsbransjen

[…]forsikringsselskapene. Nedenfor følger enkelte av endringene som har betydning for eiendomsmeglerbransjen. Eiendomsmeglingslovens regler berøres ikke i denne fremstillingen, men for ordens skyld presiseres det at bestemmelser i særlovgivningen, eiendomsmeglingsloven, kan sette skranker utover hva som omtales her. Formålet med forsikringsformidlingsloven: Siktemålet med loven er å legge til rette for at formidling av forsikringsavtaler skjer på en sikker, ordnet og effektiv måte, og bidra til at forsikringstakerne inngår forsikringsavtaler i samsvar med sine forsikringsbehov (lovens § 1-1). I dette ligger at lovgiver ønsker å styrke forsikringskundens posisjon ved å bedre kundens oversikt i salgssituasjonen. Kunden skal i salgssituasjonen få svar på; […]
Read more » Endringene i forsikringslovgivningen påvirker eiendomsmeglingsbransjen

ESG og betydningen for eiendomsbransjen

[…]fotfeste i eiendomsbransjen. Selv om bærekraft lenge har vært prioritert av den norske eiendomsbransjen, ser man nå at det globale ESG-fokuset får direkte betydning for selskapers verdifastsettelse, renommé og finansieringsmuligheter. Det ligger et klart konkurransefortrinn i ESG, og det kan bli kostbart å ikke henge med på utviklingen. Denne artikkelen vil gi en enkel innføring i hva ESG er, og hvilken betydning det har for eiendomsbransjen. Av: Anna Falck-Ytter, senioradvokat og Anne Katrine Sletbakk Ramstad, advokatfullmektig i Wiersholm. Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 1 2022. ESG – hva er det? ESG er et bærekraftsbegrep som omfatter miljø, sosiale forhold […]

Proptech: Tilbyr skreddersøm og kontinuerlig innovasjon inn mot eiendomsbransjen

[…]for Nordic Easy sin utviklerplattform er skreddersøm og kontinuerlig innovasjon inn mot eiendomsbransjen.  Vi ønsker å bygge opp og rundt eiendomsmegleren slik at eiendomsmegler skal få en best mulig digital og lønnsom hverdag. Noen av tjenester som er utviklet og skreddersydd eiendomsmeglerbransjen er: Annonseløsning for sosiale medier, samt de lokale og regionale digitale aviser. Å annonser i sosiale medier samt i digitale lokalaviser gjør at vi viser boligen til flest mulige kjøpere. Vi har utviklet en løsning for dette som vi kaller Makeads. Makeads er et automatisert og optimalisert for høyest mulig visningstall. Løsningen  arbeids tester annonsene automatisk,  for så […]
Read more » Proptech: Tilbyr skreddersøm og kontinuerlig innovasjon inn mot eiendomsbransjen

Denne norske startupen vil revolusjonere meglerbransjen

[…]Marit Jensen i Stor-Oslo Eiendom. Kommer i grevens tid Den mildt sagt spesielle situasjonen bransjen står i, med konkurser, uvisshet om framtida og store endringer på gang, gjør at Plaace kommer i grevens tid. På den ene siden står mange aktører i en sårbar økonomisk situasjon, mens forbruksvaner og trender som netthandel er fremskyndet. På den annen side er det usedvanlig mange tomme kvadratmetere som skal fylles med liv og røre når samfunnet gradvis åpner opp igjen. Og en ny bølge av aktører er i ferd med å etablere seg. De er komfortable med å ta i bruk nye verktøy […]
Read more » Denne norske startupen vil revolusjonere meglerbransjen

Koronaviruset: Finansdepartementet med svar til eiendomsbransjen

[…]ny husleie. Periodisering Departementet påpeker at virusutbruddet har medført at det i mange bransjer kan råde betydelig usikkerhet rundt hva som er markedspris, og at denne situasjonen tilsier en betydelig varsomhet med overprøving av partenes egne kommersielle vurderinger om at rabatter/betalingsfritak fullt ut skal henføres til den perioden det er gitt rabatt/betalingsfritak for. Periodiseringsreglene skal derfor ikke stå i veien for at beregningsgrunnlaget for merverdiavgift skal være det som utgjør det (midlertidig) avtalte vederlaget mellom partene. Leiefritak vil ikke påvirke utleiers fradragsrett Perioder med leiefritak kan normalt innebære en risiko for at det aktuelle leieforholdet en periode faller ut av […]
Read more » Koronaviruset: Finansdepartementet med svar til eiendomsbransjen

– Økonomisk må bransjen for fremtiden ha både krav om, og evne til, å stå på egne ben.

[…]denne formen er en seier for forbundets arbeid. Et stabilt boligmarked med forutsigbare rammer er bra for folk flest og det er bra for medlemmene våre. Jeg vil gi Siv Jensen skryt for en klok og helhetlig vurdering. Denne boliglånsforskriften ble bra! På høstkonferansen i fjor hadde jeg fokus på Proptech Vi belyste bransjens behov for kunnskap og innovasjon innen Proptech. Det har vært utrolig givende å se hvordan bransjen har løftet seg på dette området dette siste året. Nå dukker det stadig opp nye spennende løsninger og produkter. Man er kommet forbi den fordummende og risikable søken etter lettvinte […]
Read more » – Økonomisk må bransjen for fremtiden ha både krav om, og evne til, å stå på egne ben.