Search results for "Boligpriser"

Results 1 - 117 of 118 Page 1 of 2
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Boligpriser

Søk på boligpriser og pris på eiendommer over hele Norge. Sjekk hvor mye hus og hytter i ditt område er kjøpt og solgt for.Bruk filter for å angi søkeperiode. Om boligprisene: Kartet viser prisene for omsatte boliger. Søk i kartet for å finne adressen du er interessert i. Prisene vil gi deg en pekepinn på hva du kan forvente at tilsvarende boliger kan gå for i samme område. Husk at priser varierer med beliggenhet, standard mm. Mer om boligpriser kan du lese i artiklene under. Du kan også lese mer om boligprisstatistikk […]

IMF: Stigende boligpriser og høy gjeld i husholdningene utgjør en risiko

Det internasjonale valutafondet (IMF) peker i sin årlig rapport om norsk økonomi på at stigende boligpriser og høy gjeld i husholdningene utgjør en risiko for utviklingen i norsk økonomi. De anbefaler derfor regjeringen å videreføre tiltakene for å begrense risikoen i det finansielle systemet gjennom blant annet boliglånsforskriften. På pressekonferansen torsdag friskmeldte leder av IMF-delegasjonen Jacques Miniane på mange måter norsk økonomi og roste de grepene regjeringen hadde tatt etter at kollapsen i oljeprisene brakte mørke skyer over Norge i 2014. IMF-lederen uttrykte likevel bekymring for økningen som har vært i boligprisene og gjelden i husholdningen. I motsetning til tidligere års […]
Read more » IMF: Stigende boligpriser og høy gjeld i husholdningene utgjør en risiko

Boligpriser: God balanse i boligmarkedet i august

Augusttallene fra boligmarkedet viser en noe svakere utvikling enn vanlig, men det er samtidig mange omsetninger og en god balanse mellom tilbud og etterspørsel i store deler av landet. Boligprisene i Norge steg med 0,8 prosent i august 2018. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,1 prosent. Boligprisene er nå 2,2 prosent høyere enn for ett år siden, viser statistikken fra Finn.no, Eiendomsverdi og Eiendom Norge. – August måned reflekterer normale tilstander i boligmarkedet over det meste av landet. Det er god balanse mellom tilbud og etterspørsel de fleste steder, samtidig som mange kjøpere er mer selektive og tar seg […]
Read more » Boligpriser: God balanse i boligmarkedet i august

Slik er boligprisene der du bor

Boligprisoversikten viser deg hva boliger blir solgt for i ditt nærområde. Av: Carsten Henrik Pihl, forbrukerrådgiver for bolighandelen Boligprisstatistikken kommer hver måned. I denne statistikken ser du hvordan prisene utvikler seg i ulike områder. Men prisstatistikken viser bare en del av bildet. For her beregnes gjennomsnittspriser i de ulike byene og bydelene. Men priser på boliger vil variere, for eksempel etter hvor god stand de er i og hvor god beliggenhet de har. Spørsmål? Forbrukerrådgiveren for bolighandelen svarer på spørsmål om boligkjøp, boligssalg og eiendomsmegling. Ring 4000 01 02, eller les mer og send inn spørsmål her. Se prisene for de sist […]

Snittboligen i Norge kostet 3,4 millioner kroner i 2016

[…]nok henger sammen med meget lavt tilbud av boliger, og dermed lav omsetning. Grafen sammenligner boligpriser (rød linje) med antall omsettinger (blå sløyler) kvartal for kvartal fra 2013 til 2016. Der ser man at første kvartal 2016 hadde det laveste omsettingstallet i denne perioden.   Dette kostet gjennomsnittsboligen i de ulike fylkene i 2016 Alle priser i millioner kroner Oslo: 6,0 Akershus: 4,5 Hordaland: 3,4 Sør-Trøndelag: 3,4 Rogaland: 3,3 Vestfold: 3,2 Troms: 3,1 Buskerud: 3,1 Vest-Agder: 2,9 Østfold: 2,8 Møre og Romsdal: 2,6 Aust-Agder: 2,4 Nord-Trøndelag: 2,4 Nordland: 2,4 Sogn og Fjordane: 2,3 Hedmark: 2,2 Telemark: 2,2 Oppland: 2,2 Finnmark: […]
Read more » Snittboligen i Norge kostet 3,4 millioner kroner i 2016

NEF jobber ikke for boligprisvekst

[…]dette landet virkelig skal leve av stigende boligpriser. Jeg mener i all min enkelhet, at stigende boligpriser bør komme som et resultat av økonomisk vekst, ikke at økonomisk vekst skal være drevet av stigende boligpriser. På den bakgrunn kan jeg ikke forstå hvorfor vi alltid skal argumentere for at boligprisene skal opp? På sikt kommer boligprisene til å stige, men ikke nødvendigvis lineært. Det er jo heller ikke slik at bransjen lever av stigende boligpriser. Jeg tror bransjens troverdighet og renommé vil bli styrket om vi har et litt mer nøkternt forhold til boligprisutvikling. Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren […]

Boligprisene for desember: Flere boliger solgt i desember, liten nedgang i prisene

[…]enn i 2017, og det høyeste unntatt toppåret 2015. Boligprisene landet rundt Her er endringene i boligpriser i desember, og for hele 2017 i parentes: Oslo: -1,0 % (-6,2 %) Kristiansand: -1,2 (-2,7 %) Stavanger: -1,0 % (0,0 %) Bergen: -2,2 % (-6,0 %) Trondheim: -1,4 % (-2,9 %) Tromsø: -1,5 % (-1,8 […]
Read more » Boligprisene for desember: Flere boliger solgt i desember, liten nedgang i prisene

Boligprisene i mai: – Boligmarkedet viser styrke

Boligprisene i mai 2018 steg med 1 prosent  boliger til tross for at mai i år var overstrødd med helligdager. Salgstiden i mai var i snitt 10 dager lenger enn mai i fjor. Boligprisstatistikken fra EiendomNorge, Finn og Eiendomsverdi ble presentert tirsdag formiddag. Tallene viser at boligprisene steg godt i mai 2018, til tross for at dette var en «rød måned» helligdagsmessig. Det ble solgt totalt 9.643 boliger i mai i år. Dette var noen hundre færre enn i 2017, men det nest høyeste antallet solgte boliger de siste fem årene. Til nå i år er det solgt 37.667 brukte […]
Read more » Boligprisene i mai: – Boligmarkedet viser styrke

Boligprisvekst bygger fallhøyde

[…]Den umiddelbare virkningen av renteøkning er økt rentebelastning, som kan bli fulgt av reduserte boligpriser. Finansiell konsolidering i husholdningene kan i neste omgang føre til redusert konsum, lavere bedriftsinvesteringer, økt arbeidsledighet og redusert realdisponibel inntekt. Et kraftig fall i boligpriser og verdipapirer vil for store grupper av husholdninger føre til at eiendelene blir mindre verdt enn gjelden. Det gjelder særlig for de yngre aldersgruppene, som har små finansielle buffere og høy boliggjeld. Boliglånsundersøkelsen til Finanstilsynet viser videre at husholdningenes gjeld i forhold til inntekt er historisk høy. Gjennomsnittlig gjeldsgrad, målt som samlet gjeld i forhold til brutto inntekt, var 323 […]

Like vanskelig å få boliglån etter juli – hvis Finanstilsynet får det som de vil

[…]noe mer fleksibilitet enn i dag. Det var nødvendig å stramme til i 2017 for å dempe veksten i boligpriser og gjeld i befolkningen. Særlig prisveksten i presseområdene. Men nå er mer nærliggende å vurdere noe større fleksibilitet for bankene – ikke mindre – mener han: -Boliglånsforskriften har virket etter hensikten og har utløst en priskorreksjon som gjør at vi har nå en kontrollert prisutvikling i Oslo-regionen og andre pressområder. Selv om gjeldsveksten fortsatt er bekymringsfull, er det naturlig å vurdere en noe større fleksibilitet i bankenes utlånspraksis når boliglånsforskriften skal revideres, sier Geving.   Senk lånerenten i dag! I mellomtiden […]
Read more » Like vanskelig å få boliglån etter juli – hvis Finanstilsynet får det som de vil

Statsbudsjettet: BSU-ordningen bør styrkes

[…]til boligkjøp innenfor BSU-ordningen. Dagens sparerammer står ikke i forhold til utviklingen i boligpriser og egenkapitalkrav. Det vil være et meget godt boligpolitisk tiltak å gjøre BSU-ordningen så effektiv at unge har en reell mulighet til å spare opp hele egenkapitalen til førstehjemslån, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. – Dersom man opprettholder maksimal spareramme på 300.000 kroner og årlig sparerammen på 27.000 kroner tar det minimum 11 år å utnytte hele BSU-ordningen.  Da vil mange fortsatt ha for lite egenkapital. Skal man kjøpe en bolig til 3 millioner kroner må man ha minimum 450.000 kroner i […]

Boligprisstatistikk

Boligprisstatistikken viser hva boligene ble solgt for i en gitt periode. Les også: Boligprisene for november: Lavere priser, men flere solgte boliger enn i fjor. Prisstatistikk lages for å vise boligprisenes endring fra måned til måned, eller år til år. Finn statistikken for et bestemt område Hvis du er på boligjakt, kan du finne statistikken for området bestemte boliger ligger i. Det gjør du ved å gå inn på «Prisstatistikk»-lenken som står høyt oppe i annonsene på FINN.no. Du kan også finne prisene på omsatte boliger i boligprisoversikten her. Hvem utarbeider boligprisstatistikken? Statistisk sentralbyrå (SSB) utarbeider den kvartalsvise Boligprisindeksen.  Månedlig statistikk på landsbasis utgis […]

Trangt om plassen? Ikke i det norske boligmarkedet

Hvor tett bor man ulike steder i Europa? Og hvor bor de tettest? Og hvor langt ned kommer Norge? Svarene kommer i en ny britisk artikkel. Det er velkjent at vi ikke bor så veldig tett i Norge, sammenlignet med andre land. Men noen steder i Norge kan det virke som vi bor oppå hverandre. Men da kan det være en trøst at det er steder i Europa der man bor over fire ganger tettere! Briten Alasdair Rae arbeider på University of Sheffield i avdelingen for «urban studies and planning». Han har nylig laget en oversikt over hvor tett man […]
Read more » Trangt om plassen? Ikke i det norske boligmarkedet

Boligprisene i juli: Stort volum – uendrede priser

Det ble solgt nesten 10 prosent flere boliger i juli i år enn i fjor. Prisutviklingen var uendret fra juni til juli. Boligprisene i juli ble presentert av EiendomNorge, Eiendomsverdi og Finn fredag formiddag. Prisstatistikken viser at boligprisene var uendret fra juni til juli i 2018. Dette er litt bedre enn juli vanligvis er. Bergen (bildet) og Oslo var de eneste av de store byene med oppgang i boligprisene i juli. I Oslo økte prisene med 1,9 %. Dette er også byer som pleier å ha et godt julimarked. De andre større byene pleier å ha en liten nedgang i […]
Read more » Boligprisene i juli: Stort volum – uendrede priser

7 spørsmål og svar om overtakelse av bolig

På overtakelsen får boligkjøperen nøklene, og selgeren leverer fra seg boligen. Dette gir en del spørsmål hos både kjøpere og boligselgere. Her er det forbrukere lurer mest på. Av forbrukerrådgiver for bolighandelen Ved overtakelsen av boligen går ansvaret for boligen over fra selgeren til kjøperen. Selgere og kjøpere møtes for å gå gjennom boligen og overlevere nøklene. Eiendomsmegleren er noen ganger med på overtakelsen, andre ganger ikke. Som forbrukerrådgiver får jeg en rekke spørsmål knyttet til overtakelse. Her er de vanligste. Spørsmål og svar? Forbrukerrådgiveren for bolighandelen svarer på spørsmål om boligkjøp, boligssalg og eiendomsmegling. Ring 4000 01 02, eller les […]

Boligprisene i mars: Opp i Oslo, ned i de andre store byene

Påsken til tross. Boligprisene steg med 0,5 prosent i mars 2018. Men litt mindre enn vanlig. Flere av de store byene hadde derimot nedgang. Salgstiden går nå nedover på landsbasis. Boligprisstatistikken for mars 2018 fra EiendomNorge og Eiendomsverdi viser at boligprisene på landsbasis steg med 0,5 prosent i mars. Men bildet er blandet. For mens Oslo har en hyggelig prisoppgang på 1,7 prosent i mars, har de andre store byene en nedgang. Størst er nedgangen i Trondheim med 1,1 prosent fra februar. Les også: 9 tips om bolig og skatt til skattemeldingen Tydelig stemningsskifte Til tross for geografiske forskjeller, mener NEFs […]
Read more » Boligprisene i mars: Opp i Oslo, ned i de andre store byene

Innlegg: Kan vi planlegge oss til et bærekraftig boligmarked?

[…]grad. Boligbyggingen har gått i rykk og napp. Konsekvensene har vært at forskjellene i boligpriser mellom storbyområder og resten av landet har blitt større, og svingningene i boligbygging og boligpriser har vært tydeligst i Oslo. Derfor har det også vært nødvendig å skjerpe utlånsreguleringen, med særlig strenge regler for Oslo for å ta toppen av den sterke pris- og gjeldsveksten. Unntaket blant de store byene finner vi i Stavanger, som illustrerer betydningen av befolkningsutvikling. Stavanger hadde sterk vekst i sysselsetting og landets høyeste boligprisvekst fram til oljekrisen i 2014. Så ble byen rammet av et omfattende strukturelt skift i oljeindustrien, […]
Read more » Innlegg: Kan vi planlegge oss til et bærekraftig boligmarked?

Boligprisstatistikk

Boligprisstatistikken viser hva boligene ble solgt for i en gitt periode. Les også: Slik er boligprisene der du bor Prisstatistikk lages for å vise boligprisenes endring fra måned til måned, eller år til år. Finn statistikken for et bestemt område Hvis du er på boligjakt, kan du finne statistikken for området bestemte boliger ligger i. Det gjør du ved å gå inn på «Prisstatistikk»-lenken som står høyt oppe i annonsene på FINN.no. Hvem utarbeider? Statistisk sentralbyrå (SSB) utarbeider den kvartalsvise Boligprisindeksen.  Månedlig statistikk på landsbasis utgis av EiendomNorge i samarbeid med Eiendomsverdi og FiNN.no. Den publiseres også på flere nettaviser og hos eiendomsmeglere. I […]

Klar økning i antall førstegangskjøpere

[…]Det har utløst sterk prisvekst, spesielt i Oslo-regionen. Nå ser vi imidlertid tegn til at høye boligpriser er i ferd med å bli en utfordring for førstegangskjøpere i hovedstaden. – Etter rentefallet har det vært svært gode tider for førstegangskjøpere. Etter hvert som renteeffekten avtar vil boligmarkedet falle tilbake til mer normale tilstander og vi tror at økningen i førstegangskjøpere vil avta i de fleste regioner, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving. – Avmatingen i Oslo startet litt tidligere enn forventet, og kommer samtidig med et klart oppsving av førstegangskjøpere i nabokommunene til Oslo. Dette minner om […]

Prisvekst på nye boliger

Prisveksten på nye boliger i første kvartal var den sterkeste for denne perioden siden 2017. I gjennomsnitt økte prisene på nye boliger med 9,8 prosent i første kvartal 2022 sammenlignet med 1. kvartal 2021, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det var prisøkning på både nye eneboliger og flerboliger, men den siste kategorien steg mest med hele 10,4 prosent. Fra 4. kvartal 2021 til 1. kvartal 2022 økte prisene med 3,1 prosent på flerboliger. Til sammenligning har prisene på bruktboliger økt med henholdsvis 7,2 prosent for eneboliger, 8,7 prosent for småhus og 5,8 prosent for blokkleiligheter fra 1. kvartal 2021 til 1. […]

Er bekymret, men tror ikke på markant omslag

Finanstilsynet er fortsatt bekymret for den økte gjeldsveksten og høye boligpriser, men tror ikke på noe markant omslag i boligmarkedet. – At boligmarkedet nå går noe ned er ikke uttrykk for et markant omslag i boligmarkedet, sa finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen da han onsdag presenterte rapporten «Finansielt utsyn 2017» – Veksten i boligprisene har avtatt de siste månedene, men fra et svært høyt nivå. Sterkere vekst i norsk økonomi og fortsatt lavt rentenivå kan bidra til at boligprisveksten fortsetter, men det vil samtidig øke systemrisikoen, sa Baltzersen. Finanstilsynet uttrykte også en tydelig bekymring for konsekvensene av et omslag i økonomien som […]
Read more » Er bekymret, men tror ikke på markant omslag

Hvor mye kan jeg låne? Dette betyr «5 ganger inntekten»

Boliglånsforskriften slår fast at du ikke kan lån mer enn 5 ganger inntekten, og samtidig må du ha 15 prosent egenkapital ved kjøp av bolig. Men hva betyr dette i tall? Les dette i vår tabell! Av: Carsten Henrik Pihl, forbrukerrådgiver for bolighandelen Hvor mye du kan låne reguleres av boliglånsforskriften som er gitt av regjeringen. Denne ble strammet inn for 2017. Nå kan du låne maks fem ganger inntekten, og samtidig må du ha 15 prosent egenkapital når du låner. I tabellen nederst ser du hvordan dette slår ut for deg. Låne maks fem ganger inntekten Ditt samlede lån […]
Read more » Hvor mye kan jeg låne? Dette betyr «5 ganger inntekten»

Klar for å finne fjellhytte? Dette påvirker hyttepriser i 2018

Hytteprisene påvirkes av nærhet til fjell, sjø, bilvei og innlagt vann. Det viser en undersøkelse fra Norges Eiendomsmeglerforbund. Av: Carsten Pihl, forbrukerrådgiver for bolighandelen Beliggenheten er den viktigste faktoren når nordmenn skal velge hytter. Det mener norske eiendomsmeglere. I en undersøkelse Norges Eiendomsmeglerforbund gjorde i juni 2017 mente 75 prosent av eiendomsmeglerne som svarte på undersøkelsen at nærhet til sjø hadde stor betydning. For fjellhytter er det nærhet til fjell som gjelder, 46 % av eiendomsmeglerne mente at nærhet til fjellet har stor eller svært stor betydning. Og når etterspørselen går opp, da går hytteprisene for disse hyttene også opp. Ønsker […]
Read more » Klar for å finne fjellhytte? Dette påvirker hyttepriser i 2018

Hva er enebolig i kjede?

Kjedet enebolig er ikke det samme som rekkehus! Noen ganger får jeg som forbrukerådgiver spørsmål fra boligkjøpere om hva «enebolig i kjede» betyr. Er dette bare en eiendomsmegler som forsøker å pynte på et rekkehus? SPØRSMÅL: Innlegget er skrevet av Carsten Pihl, forbrukerrådgiver for bolighandelen hos Norges Eiendomsmeglerforbund og redaktør for Bolig360.no. Carsten Pihl svarer på spørsmål om boligkjøp, boligsalg og eiendomsmegling. Ring 4000 01 02, eller les mer og send inn spørsmål her. Rekkehus eller kjede? Enebolig i kjede er en selvstendig boligtype. Så det er helt riktig av eiendomsmeglere å bruke begrepet. Typiske eneboliger i kjede (eller enebolig i rekke, […]

Skatt på bolig i 2019 – slik er satsene

Det blir lavere rentefradrag og lavere skatt på leieinntekter i 2019. I tillegg er skattefritaket for AirBnB-utleie fjernet. Dette er skatteopplegget for boliger i 2019. Oppdatert 21.1.2019 SPØRSMÅL?  Har du spørsmål til boligkjøp, boligsalg eller eiendomsmegling? Carsten Pihl er forbrukerrådgiver for bolighandelen og redaktør for NEFs forbrukernettsted Bolig360 og gir forbrukere gratis rådgivning. Ring på telefon 4000 01 02 eller send et spørsmål her! Dette er det viktigste punktene i skatten for boligeiere i 2019 1. Rentefradraget går ned for alle I 2019 senkes den alminnelige skattesatsen fra 23 til 22 prosent. Dette får innvirkning for alle som har lån. For verdien av skattefradragene […]

Statsbudsjettet: BSU-ordningen bør styrkes

[…]til boligkjøp innenfor BSU-ordningen. Dagens sparerammer står ikke i forhold til utviklingen i boligpriser og egenkapitalkrav. Det vil være et meget godt boligpolitisk tiltak å gjøre BSU-ordningen så effektiv at unge har en reell mulighet til å spare opp hele egenkapitalen til førstehjemslån, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. – Dersom man opprettholder maksimal spareramme på 300.000 kroner og øker den årlige sparerammen til 27.000 kroner tar det minimum 11 år å utnytte hele BSU-ordningen.  Da vil mange fortsatt ha for lite egenkapital. Skal man kjøpe en bolig til 3 millioner kroner må man ha minimum 450.000 […]

Hva er «formuesverdi på bolig» som jeg ser i boligannonsen?

Høyt oppe i boligannonsen dukker «formuesverdi på bolig» opp. Men hva er denne verdien og hva brukes den til? Av: Carsten Henrik Pihl, forbrukerrådigver for bolighandelen Formuesverdi på boligen er et skattebegrep. Dette er det som før het «ligningsverdi», og er den verdien som boligen din vil ha når formueskatten beregnes. Spørsmål? Forbrukerrådgiveren for bolighandelen svarer på spørsmål om boligkjøp, boligssalg og eiendomsmegling. Ring 4000 01 02, eller les mer og send inn spørsmål her. Formuesverdi for formuesskatten Formuesverdien brukes til formuesskatten. Og det var en av grunnene til at man byttet navn fra 2017 – for å vise hvor verdien […]
Read more » Hva er «formuesverdi på bolig» som jeg ser i boligannonsen?

Boligprisene i desember 2017 sank med 1,1 prosent

[…]etter eiendomsmegler? Se vår store oversikt her!  Boligprisene landet rundt Her er endringene i boligpriser i desember, og for hele 2017 i parentes: Oslo: -1,0 % (-6,2 %) Kristiansand: -1,2 (-2,7 %) Stavanger: -1,0 % (0,0 %) Bergen: -2,2 % (-6,0 %) Trondheim: -1,4 % (-2,9 %) Tromsø: -1,5 % (-1,8 %) Sjekk prisene der du bor! I Bolig360s boligprisoversikt kan du se hvordan boligprisene var der du bor. Gå inn i kartet og finn prisene for de siste boligomsetningen. Finn boliger som ligner på din bolig, og da kan du se hva du kan forvente å få for din […]
Read more » Boligprisene i desember 2017 sank med 1,1 prosent

Her er kommunene som kan få mindre eiendomsskatt hvis regjeringen får det som de vil

[…]for eksempel retakserer boligene i kommunen for å få et verdigrunnlag som er tilpasset dagens boligpriser. Retaksering kan foretas hvert tiende år, og en rekke av kommunene som i dag har blir rammet har mulighet til å gjøre en slik retaksering. 20 kommuner har verdifastsettelser som er eldre enn 10 år, og noen til vil kunne retaksere når eventuelt nye regler har trådt i kraft. 20 av kommunene har et bunnfradrag i eiendomsskatten. Dette kan de eventuelt fjerne for å bøte på inntektstapet. Regjeringen vil endre verdsettelsen av boligene Hvor stort spillerom kommunene her får er usikkert. I regjeringsplatformen sies […]
Read more » Her er kommunene som kan få mindre eiendomsskatt hvis regjeringen får det som de vil

Boligprisene for november: Lavere priser, men flere solgte boliger enn i fjor.

Boligprisene synker fortsatt i november og salgstiden går opp. Men det ble solgt flere boliger enn i november i fjor. Boligprisstatistikken fra EiendomNorge, Finn.no og Eiendomsverdi ble presentert tirsdag 5. november. Prisene gikk ned med 1,1 prosent viser tallene. Fallet i november er noe høyere enn det vanlige fallet som kommer i november måned. -November er som normalt en svak måned i boligmarkedet, men omsetningen er god og kjøpere og selgere finner hverandre til et prisnivå som begge parter kan leve med. Vi tror derfor at det meste av prisfallet er tatt ut, og forventer en mer normal utvikling i […]
Read more » Boligprisene for november: Lavere priser, men flere solgte boliger enn i fjor.

Slik leier du ut hytte skattefritt

Du kan greit leie ut en hytte du vanligvis bruker selv uten å betale (mye) skatt. Slik er reglene. Oppdatert 21.1.2019 Skatteregelene for utleie av hytte er laget for å være ganske greie både for den som leier ut og for skattemyndighetene. Men det er viktig å skille mellom hytter man bruker selv og rene utleiehytter. SPØRSMÅL? Har du spørsmål til boligkjøp, boligsalg eller eiendomsmegling? Forbrukerrådgiveren for bolighandelen gir forbrukere gratis rådgivning. Ring på telefon 4000 01 02 eller send et spørsmål her! Hytter du vanligvis bruker selv Leier du ut en hytte du vanligvis bruker selv kan du leie […]

Hvor må selgeres forventning til pris på boligen oftest justeres?

Boligselgere har oftest for høye prisforventninger i Oslo og i Vestlandsfylkene viser en ny undersøkelse. Av: Carsten Henrik Pihl Selgere i Oslo, Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal har oftest for høye forventninger til prisen de kan få for boligen de kan selge. Det viser en ny undersøkelse fra Norges Eiendomsmeglerforbunds «Meglerinnsikt». SPØRSMÅL? Har du spørsmål til boligkjøp, boligsalg eller eiendomsmegling? Forbrukerrådgiveren for bolighandelen gir forbrukere gratis rådgivning. Ring på telefon 4000 01 02 eller send et spørsmål her! Må justeres prisforventningen I undersøkelsen som ble tatt opp blant norske eiendomsmeglere i slutten av januar, kommer det frem at eiendomsmeglerne […]
Read more » Hvor må selgeres forventning til pris på boligen oftest justeres?

Boligprisene i februar steg med 1,1 prosent

I februar steg boligprisene med 1,1 prosent. Samtidig ble det solgt 1,5 prosent flere boliger enn i februar 2017. Av: Carsten Henrik Pihl, forbrukerådgiver for bolighandelen Pristatistikken for februar fra EiendomNorge viser at boligprisene steg med 1,1 prosent for februar.  Antall boliger solgt i februar måned var 6268 – noe som er 1,5 prosent flere enn i fjor. Til nå i år er det solgt 5,8 prosent flere boliger enn til samme tid i 2017. SPØRSMÅL? Har du spørsmål til boligkjøp, boligsalg eller eiendomsmegling? Forbrukerrådgiveren for bolighandelen gir forbrukere gratis rådgivning. Ring på telefon 4000 01 02 eller send et […]

Beste boliglånsrente i mars – unngå rentesjokket Finanstilsynet frykter!

Finanstilsynet advarer nordmenn mot rentesjokk når renten settes opp til høsten. Ved å bytte til en billigere bank kan du dempe sjokket. Her er de beste rentene på boliglån nå. Av: Carsten Henrik Pihl Finanstilsynets direktør Morten Baltzersen (bildet) er redd at nordmenn kan gå på et «rentesjokk» når rentene settes opp igjen til høsten. Det fortalte han på Norges Eiendomsmeglerforbunds konferanse «Boligmarkedet – Friskmeldt? tidligere denne uken. SPØRSMÅL? Har du spørsmål til boligkjøp, boligsalg eller eiendomsmegling? Forbrukerrådgiveren for bolighandelen gir forbrukere gratis rådgivning. Ring på telefon 4000 01 02 eller send et spørsmål her! Stor del av inntekt vil […]
Read more » Beste boliglånsrente i mars – unngå rentesjokket Finanstilsynet frykter!

Nesten samme pris på nye og brukte eneboliger i Oslo i 2017

I Oslo bygges det veldig få nye eneboliger. Derfor blir prisforskjellen mellom nye og brukte eneboliger i hovedstaden veldig liten viser nye tall fra SSB. Av: Carsten Henrik Pihl Helt nye boliger skal i utgangspunktet være dyrere en sammenlignbare eneboliger. Men tall for 2017 viser at i Oslo kostet en brukt enebolig 91 prosent av prisen for en ny enebolig. Dette viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå. SPØRSMÅL? Har du spørsmål til boligkjøp, boligsalg eller eiendomsmegling? Forbrukerrådgiveren for bolighandelen gir forbrukere gratis rådgivning. Ring på telefon 4000 01 02 eller send et spørsmål her! Bygges lite nytt i Oslo Forklaringen […]
Read more » Nesten samme pris på nye og brukte eneboliger i Oslo i 2017

Flest hytter i Ringsaker. Trysil og Hol på de neste plassene

Det er nesten en halv million hytter i Norge. Flest ligger i Hedmark, mens det i fjor ble solgt flest i Trysil. Av: Carsten Henrik Pihl Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det er 430.000 hytter i Norge ved inngangen til 2018. I tillegg er det rundt 33.000 helårsboliger som brukes som fritidsboliger. Statistikken viser at det er fjellkommuner som ligger på topp over kommunene med flest hytter. Ringsaker (der blant annet Sjusjøen ligger), Trysil og Hallingdalskommunen Hol ligger på topp av kommunene med flest hytter. SPØRSMÅL? Har du spørsmål til boligkjøp, boligsalg eller eiendomsmegling? Forbrukerrådgiveren for bolighandelen gir forbrukere […]
Read more » Flest hytter i Ringsaker. Trysil og Hol på de neste plassene

Boligprisene i januar: Boligprisene stiger 2,0 prosent, høyeste omsetning noen sinne

Boligprisene steg i januar 2018, og det er rekordstor omsetning til januar å være. Men prisstigningen på landsbasis på 2,0 prosent er lavere enn det pleier å være i januar. Boligprisstatistikken fra EiendomNorge, Eiendomsverdi og Finn.no for januar 2018 ble lansert mandag 5. februar. Statistikken viser at prisene steg i januar med 2,0 prosent på landsbasis. Men fordi boligprisene alltid stiger i januar, er dette den svakeste januar på 10 år. Boligprisene er nå 2,2 prosent lavere enn for ett år siden. Robust boligmarked Administerende direktør i NEF, Carl O. Geving mener de nye tallene viser at mange har hatt […]
Read more » Boligprisene i januar: Boligprisene stiger 2,0 prosent, høyeste omsetning noen sinne

Regjeringen vil at AirBnB rapporterer din utleie til Skatteetaten

Regjeringen ønsker at AirBnB rapporterer din utleie direkte til Skatteetaten for at den skal bli skattlagt riktig. Av: Carsten Henrik Pihl Du skal betale skatt hvis du leier du bolig med AirBnB eller andre utleietjenester. Og for å sikre en god rapporter av denne utleien, foreslår regjeringen nå at disse platformene skal rapportere utleien til Skatteetaten. Forslaget til regler ble sendt ut på høring rett før påske, og høringsfristen er 1. juni. SPØRSMÅL? Har du spørsmål til boligkjøp, boligsalg eller eiendomsmegling? Forbrukerrådgiveren for bolighandelen gir forbrukere gratis rådgivning. Ring på telefon 4000 01 02 eller send et spørsmål her! Enklere […]
Read more » Regjeringen vil at AirBnB rapporterer din utleie til Skatteetaten

Slik kan du selge bolig skattefritt!

Når du skal selge en bolig du ikke har bodd i selv, vil det fort bli skatt. Slik kan du unngå å måtte skatte av boligsalget. Salg av eiendom er i utgangspunktet skattepliktig i Norge. Men det er en del store unntak som for eksempel gjør at de aller fleste som selger en bolig de bor i selv kan selge boligen uten gevinstskatt. (Men de får eventuelt heller ikke fradrag ved et mulig tap.) SPØRSMÅL? Har du spørsmål til boligkjøp, boligsalg eller eiendomsmegling? Forbrukerrådgiveren for bolighandelen gir forbrukere gratis rådgivning. Ring på telefon 4000 01 02 eller send et spørsmål […]

Boligprisene i april gikk opp med 1,8 prosent – beste april på 10 år

Boligprisene steg i hele landet i april i år, og gikk opp med 1,8 prosent i snitt på landsbasis. I snitt tar det omtrent 50 dager å selge en bolig. Av: Carsten Henrik Pihl Boligprisstatistikken fra EiendomNorge, Eiendomsverdi og Finn.no ble presentert fredag formiddag. Den viser en sterk april, der boligprisene steg med 1,8 prosent på landsbasis. Bergen hadde høyest prisstigning med 2,8 prosent. SPØRSMÅL? Har du spørsmål til boligkjøp, boligsalg eller eiendomsmegling? Forbrukerrådgiveren for bolighandelen gir forbrukere gratis rådgivning. Ring på telefon 4000 01 02 eller send et spørsmål her! Overrasket over sterk prisstigning Den sterke aprilmåneden overrasker Carl […]
Read more » Boligprisene i april gikk opp med 1,8 prosent – beste april på 10 år

Andelsleilighet

Andelsleilighet er et annet ord for borettslagsleilighet som er organisert i et borettslag. Boliger som eies sammen med andre organisert som borettslag kalles andelsleiligheter. Her er det borettslaget som har skjøte på eiendommen, mens alle eierne har skjøte på hver sin andel som er registret i Borettsregisteret som er en del av Kartverket. De holder oversikt over hvem som eier andeler i borettslag. Felleskostnadene dekker drift mm Alle andeler har eget nummer. Borettsinnskudd er den opprinnelige kontantandelen som første kjøper innbetalte som egenkapital til borettslaget. Dette innskuddet ligger inne i kjøpesummen når du kjøper. Felleskostnadene dekker drift, vedlikehold, forsikring, renter og […]

– Bekymringen bør ikke overdrives

[…]tolvmånedersveksten 7,1 prosent. Det er klart høyere enn de siste årene. Lavt rentenivå, økte boligpriser og svakere inntektsutvikling i husholdningene kan føre til at husholdningenes samlede gjeld i forhold til inntektene vil øke ytterligere i tiden framover.» Ikke så bekymret Norges Eiendomsmeglerforbund er enig med Finanstilsynet i at høye boligpriser og høy gjeldsbelastning i husholdningssektoren utgjør en systemrisiko, men denne bekymringen bør ikke overdrives. – I vurderingen av sårbarhet må det tas i betraktning at husholdningenes rentebelastning er historisk lav, og at det er svært lav sannsynlighet for at rentene vil øke betydelig i årene som kommer. Samtidig er norske […]

Nye analyser: Markant fall i antall førstegangskjøperne og flere må kjøpe sammen

[…]fra 2017 fram til 2022, mens nedgangen i årets første halvår må sees i sammenheng med høye boligpriser og at rentene er på vei oppover. Etterspørselen fra førstegangskjøpere har falt markant i 2022. Etter rekordsterk etterspørsel under pandemien, er vi nær en bunnotering for førstegangskjøpere i Oslo. Dette minner om 2017 da vi hadde en relativt sterk priskorreksjon som startet i andre kvartal etter en forutgående periode med svært sterk boligprisvekst, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving. Høye boligpriser, stigende renter og utlånsforskriften virker sterkt begrensende på kjøpekraften til førstegangskjøpere i pressområder. Med utsikter til et høyere […]
Read more » Nye analyser: Markant fall i antall førstegangskjøperne og flere må kjøpe sammen

Boplikt

Boplikt for en eiendom betyr at noen må bo på eiendommen. Boplikt kan både legges på landbrukseiendommer og på boligeiendommer. Boplikten for eiendom er begrunnet i at det skal bo folk på eiendommene. Enten fordi det er gårdsbruk eller fordi det er bolighus i spesielle områder. Boplikt kommer i utgangspunktet fra tre ulike regelsett i konsesjonsloven. Boplikt i kommuner med nullgrense – (nedsatt konsesjonsgrense) er den som oftest omtales når det gjelder boplikt for bolig og fritidseiendommer. Det er en rekke kommuner som har vedtatt nullgrense for hele eller deler av kommunen. Dette gjelder særlig kommuner langs kysten, eller på […]

Formuesverdi på bolig og hytte

Formuesverdien er verdien som brukes til å beregne den skattemessige verdien av boligen eller hytten din. Formuesverdi het før «ligningsverdi». Begrepet er nytt fra 2017, men beregningen er den samme. Formuesverdien på bolig og fritidsbolig (hytte) skal oppgis i skattemeldingen (selvangivelsen) hvert år, og ligger til grunn for beregning av formuesskatten. I og med at de fleste har mye lån, vil man ikke få noen utlignet formuesskatt, men det er viktig å oppgi riktig formuesskatt likevel. Les også: Skatt på bolig i 2018 – slik er satsene Står i salgsoppgaven og annonsen Formuesverdien skal oppgis i salgsinformasjonen når boligen selges. For […]

Risikoen for eiendommen

Overtagelse av boligen er det tidspunktet du blir eier. Det kalles også «risikoens overgang». Fra dette tidspunktet «står eiendommen for din regning og din risiko». På norsk: Brenner huset nå er det ditt selskap som er ansvarlig. Dette er grunnen til at du må ha innboforsikring når du overtar huset. Dette er ikke noe du skal vente med til etter at du har tatt over! Les mer: Hvilke forsikringer trenger man? Overtagelsestidspunktet er avtalt i kontrakten med dato og klokkeslett. Overtagelsestidspunktet kalles også overtagelsesdagen. I forbindelse med overtagelsen av boligen er det vanlig at du blir innkalt på overtagelsesmøte. Er alt […]

Kommentarer til Finanstilsynets anbefalinger

Kommentar til Finanstilsynet forslag for å dempe veksten i boligpriser og kredittveksten i den norske husholdningssektoren. Finanstilsynet har foreslått å forskriftsfeste krav til utlånspraksis for boliglån. Forslaget innebærer en innsnevring av bankenes skjønnsutøvelse som vil bidra til en strammere utlånspraksis. Les Finanstilsynets brev til Finansdepartementet her. Norges Eiendomsmeglerforbund vil knytte noen kommentarer til Finanstilsynets anbefalinger. – Vi deler finansmyndighetenes bekymring for et galopperende boligmarked med en ukontrollert pris- og gjeldsspiral. Vi tror likevel at tiltak på kreditsiden vil ha begrenset effekt på kort sikt. Boligmarkedet er preget av ubalanse mellom tilbud og etterspørsel. Det er over tid bygget for få […]

Budsjett

Slik setter du opp ditt eget boligbudsjett. Budsjett er en oversikt over forventede inntekter og forventede kostnader. Et budsjett skal hjelpe til å planlegge for å få oversikt over økonomien. Det finnes mange gode modeller som er tilgjengelige. Les også: Slik kan samboere fordele boligutgiftene ikke gå i «Remafellen» Når du setter opp budsjett for bolighandelen din, må du blant annet regne med følgende kostnader for boligholdet: Boligkostnader i tillegg til renter og avdrag på lån kan betales som felleskostnader eller bli fakturert direkte. Eksempler på kostnader utover renter og avdrag er: Kommunale avgifter Eiendomsskatt Forsikring Vedlikehold TV, bredbånd, telefoni Brøyting […]

Boligprisene i april: Opp med 1,8 prosent – omsetningstiden holder seg

Boligprisene stiger i alle byer i april. Sterkest er Bergen. Omsetningstiden holder seg fortsatt høyere enn tidligere år. Boligprisstatistikken fra EiendomNorge, Eiendomsverdi og Finn viser at boligprisene i april steg med 1,8 prosent på landsbasis. Dette er noe bedre enn vanlig for måneden, og er nok noe påvirket av at påsken i år falt i mars. «Overraskende sterk vekst» At boligprisene stiger såpass mye overrasker Carl O. Geving, administrerende direktør i i Norges Eiendomsmeglerforbund: -Det norske boligmarkedet er stabilisert som forventet, men prisveksten i april er overraskende sterk, kommenterer han. Geving er opptatt av at tallene viser at boligmarkedet nå […]
Read more » Boligprisene i april: Opp med 1,8 prosent – omsetningstiden holder seg

Boligprisene i februar steg med 1,1 prosent – flere boliger solgt enn i 2017

Det ble solgt 6268 boliger i februar. Til tross for OL og vinterferie er dette 1,5 prosent flere enn i fjor. Prisene steg med 1,1 prosent på landsbasis. Boligprisstatistikken for februar ble lagt frem av EiendomNorge mandag formiddag. Statistikken viser at boligprisene steg på landsbasis med 1,1 prosent. Dette er en februar omtrent «midt på treet» ser man statistikken for de siste 10 årene under ett. Det ble solgt 6268 boliger i februar, noe som er 1,5 prosent flere boliger enn i februar 2017. Totalt er det solgt 5,8 prosent flere boliger til nå i 2018 enn de to første […]
Read more » Boligprisene i februar steg med 1,1 prosent – flere boliger solgt enn i 2017

Boligprisene i juni: Ned 1,0 prosent. 9 prosent flere boliger solgt enn juni i fjor

Boligprisene i juni sank i juni med 1 prosent. Samtidig ble det solgt 10.538 boliger i juni, noe som er rekord for de siste fem årene. Boligprisstatistikken for juni ble lagt frem onsdag av Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi. Tallene viser at boligprisene sank med 1,0 prosent i juni i år. Et litt lavere marked er vanlig i juni, så sesonkorrigert var prisene uendret for juni 2018. Normal utvikling Carl O. Geving, administerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund er fornøyd med tallene: – Dette er veldig bra, nå har vi fått en normalutvikling i juni måned og alt ligger til rette […]
Read more » Boligprisene i juni: Ned 1,0 prosent. 9 prosent flere boliger solgt enn juni i fjor

Vil ta grep for å stoppe bruk av forbrukslån til boligkjøp

[…]ganger at boligkjøpere hadde benyttet seg av forbrukslån ved kjøp av bolig . – Med høye boligpriser vet vi at egenkapitalkravet øker, og da er vi også redd for at flere blir fristet til å ta forbrukslån for å klare å komme inn i boligmarkedet. Vi tror ikke at dette er et veldig utbredt problem, men det er veldig uheldig når det skjer. Det betyr jo at folk pådrar seg større gjeld enn det deres økonomi kan tåle. Vi mener derfor at det er veldig viktig at dette kommer på plass så snart som mulig slik at bankene vil få […]
Read more » Vil ta grep for å stoppe bruk av forbrukslån til boligkjøp

Kunstig intelligens i eiendomsmegling – kun en «hype»?

[…]maktfordelingen. Dette skjer oftest gjennom å tilgjengeliggjøre informasjon, om for eksempel boligpriser. Å skape en følelse av transparens har også vært i fokus hos noen meglerforetak. De har utviklet tjenester som viser kunden hvor man er i prosessen når man først setter i gang med boligsalget. Det andre formålet med å implementere teknologi er å effektivisere interne prosesser, med et mål om å redusere kostnader og øke marginer knyttet til oppdrag. Det har vært overraskende lite utvikling innen automatisering av interne prosesser hos meglerforetak. De fleste implementerer inkrementelle forbedringer av eksisterende prosesser, som gir lite utslag på den totale effektiviteten. […]
Read more » Kunstig intelligens i eiendomsmegling – kun en «hype»?

Oppsiktsvekkende forslag til ny utlånsforskrift

[…]ikke ser behov for å differensiere kravene mellom Oslo og landet for øvrig. Presset på boligpriser og gjeldsopptak er mye høyere i Oslo og det tilser at dagens strengere regler for Oslo bør videreføres. Det er samtidig liten grunn til å generalisere, når både pris- og gjeldsutviklingen i store deler av landet er moderat i forhold til inntekts- og rentenivå, sier Carl O. Geving. Foreslår tillegg Norges Eiendomsmeglerforbund mener også at det i den nye forskriften bør være et tillegg som retter seg inn mot boligkjøpere med lav egenkapital, men med god langsiktig betjeningsevne. – NEF mener at boliglånsforskriften snarere […]
Read more » Oppsiktsvekkende forslag til ny utlånsforskrift

Et spennende og turbulent år!

[…]befolkningsveksten har skjerpet kampen om objektene. Derfor har vi lenge hatt en utvikling hvor boligpriser vokser mye raskere enn konsumpriser, og gjeld vokser raskere enn inntekter. Markedet drives først og fremst av fundamentale forhold som boligtilbud, inntekt og rente. Samtidig vet vi at forventninger kan forsterke opp- og nedturer. De fundamentale forholdene forklarer de store regionale forskjellene. NEF har frarådet generelle innstramminger i utlånsreglene. Tiltak som kan moderere sterke markeder, kan være gift for svake markeder. En moderat innstramming for Oslo-regionen er en fornuftig medisin, tror NEF. Meglerne har vist sterk endringsvilje. 2016 har også vært året hvor en samlet […]

Svak boligprisutvikling i juli

[…]boliglån som har utløst svekket kjøpekraft, fallende boligomsetning og utflatende til fallende boligpriser. Dette gjelder f.eks. Danmark, Sverige og USA som nå opplever et skift i sine markeder, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. Det tok i gjennomsnitt 41 dager å selge en bolig i juli, opp fra 25 dager i juni. Raskest salgstid har Drammen m/omegn med 21 dager. Lengst salgstid hadde Asker og Bærum med 50 dager. Sterkest prisutvikling i Oslo Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i juli hadde Oslo med en oppgang på 0,4 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Stavanger m/omegn med en sesongkorrigert nedgang på […]

Arendalsuka: Derfor diskriminerer boligmarkedet ungdommen!

[…]vil bo sentralt. Tilbudssiden klarer ikke å dekke etterspørselen etter boliger. Det gir høye boligpriser. Samtidig er det i de største byene ungdom vil bosette seg. Hvordan kan vi utvikle byer og tettsteder til også å bli tilgjengelige og gode boområder for unge? Hva mener de ulike partiene må gjøres for å komme denne utfordringen i møte? Få med deg debatten! Tid: Fredag 18. august kl. 10.00-11.30 Sted: Arendal kino Medvirkende: Oppspill til debatten: Thor Eek, adm. dir NBBL Helge Andre Njåstad, stortingsrepresentant (FrP) Marianne Marthinsen, stortingsrepresentant (AP) Carl O. Geving, adm. dir NEF (ekspertpanel) Andrea Sjøvoll, ungdomspartileder Sosialistisk ungdom […]
Read more » Arendalsuka: Derfor diskriminerer boligmarkedet ungdommen!

Bruk av eiendomsmegler gir høyere salgspriser

[…]eiendomsmegler, enn i mer grisgrendte områder hvor prisene ofte er lavere. – Med dagens høye boligpriser, og da særlig i storbyområdene, er det naturlig at folk vil bruke eiendomsmegler for å føle seg trygg i bolighandelen. Den handler jo i mange tilfeller faktisk om mangemillionbeløp, og om vi ser bort fra at selger selvfølgelig vil ha høyest mulig pris, så veier nok trygghet i hele salgsprosessen nesten like tungt, skriver Värderingsdata i sin analyse.  – Den svenske undersøkelsene er grundig og avdekker at det kan bli svært dyrt å droppe eiendomsmegleren i bolighandelen, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl […]
Read more » Bruk av eiendomsmegler gir høyere salgspriser

Boligprisene fortsatte opp i desember

[…]Carl O. Geving. – Med fasit for 2016 kan vi konstatere at ekspertene som gjetter på framtidige boligpriser har vært langt unna realitetene, sier Geving. Fundamentale forhold Statistikken viser videre at det fortsatt var store regionale forskjeller. Den sterkeste prisutviklingen i desember hadde Oslo og Moss med en oppgang på 0,9 prosent. Svakest prisutvikling hadde Haugesund med en nedgang på 0,1 prosent – den eneste av byene hvor boligprisene falt i desember. Sterkest prisutvikling i 2016 hadde Oslo og Drammen med en 12 måneders vekst fra desember 2015 til desember 2016 på henholdsvis 23,3 prosent og 16,5 prosent. Svakest utvikling […]

Finansdepartementet setter ned nytt eiendomsmeglingsutvalg

[…]budgivningen i boligmarkedet fungerer, og om ulike salgsprosesser virker forskjellig på oppnådde boligpriser. Utvalget må ta stilling til om reglene om budgivning bør endres, og eventuelt foreslå slike endringer, blant annet ut fra anmodningsvedtaket om å sikre boligkjøpernes behov for mer tid i bolighandelen. Spørsmålet må vurderes i sammenheng med annet regelverk, herunder avtaleloven og avhendingsloven. I tillegg skal utvalget se på om det bør utredes og fremmes forslag om klarere regler for meglerens vederlagsberegning og kostnadsspesifikasjon. Utvalget bør også vurdere hvordan meglers undersøkelses- og opplysningsplikt etterleves, og om det er behov for tilpasning av regelverket. Innenfor mandatets område skal […]
Read more » Finansdepartementet setter ned nytt eiendomsmeglingsutvalg

Finansministeren med kred til NEF –  En anerkjennelse av vårt arbeid, sier Carl O. Geving

[…]forslag som Siv Jensen hadde festet seg ved: «Det er mange oppslag i mediene om boligmarkedet, boligpriser og om eiendomsmeglere. Noen av oppslagene, og deler av debatten, rundt boligmarkedet er preget av anekdotiske bevis. Flere ganger har vi sett at Norges Eiendomsmeglerforbund har bidratt med en nøktern og faktabasert tilnærming, som et korrektiv til dette.», sa hun. Carl O. Geving er glad for at lang tids arbeid fra NEFs styre og sekretariat har båret frukter: -Som interesseorganisasjon og talerør for norske eiendomsmeglere må vi være vårt ansvar bevisst. Med den markedskunnskapen vi besitter, har vi en rolle med å balansere […]
Read more » Finansministeren med kred til NEF –  En anerkjennelse av vårt arbeid, sier Carl O. Geving

Kommentar: Boblesnakk i boligmarkedet

[…]befolkningsveksten har skjerpet kampen om objektene. Derfor har vi lenge hatt en utvikling hvor boligpriser vokser mye raskere enn konsumpriser, og gjeld vokser raskere enn inntekter. Brukerkostnaden for boligeieren er bærekraftig så lenge rentene er lave og inntektene er relativt stabile. Rentene må stige mye og inntektene må falle mye før det blir dramatisk for husstandene. Derfor øker prisforskjellene mellom by og land, og mellom områder med oppgangskonjunktur og områder med nedgangskonjunktur. Delt marked Blant NEF-medlemmer som har meglet boliger de siste 20-30 årene oppleves boligmarkedet som mer delt enn noensinne. La meg gi et par eksempler. Boligprisene i Oslo […]

Annonsering

[…]tilbyr Eiendomsmegleren velskrevne og interessante artikler om jus, eiendomsmegling, boligpriser og trender. Annonsekontakt: Norges Eiendomsmeglerforbund v/markedssjef Peter Rånås Parkveien 55, 0256 Oslo Dir.tlf. kontor: 454 85 083 Tlf. mobil: 907 68 100 Faks: 22 55 31 06 E-post: […]

Slik kan vi få færre krangler i bolighandelen

[…]å utbedre, må du være forberedt på å ta dette på din kappe. Men i takt med stigende boligpriser, stiger da også hva som er «vesentlig». Har du kjøpt en leilighet til fire millioner, vil du som hovedregel ikke få dekket skader under 200.000 kroner. Det betyr at du — kort tid etter overtagelse av boligen — kan finne skjulte fuktskader på badet til 150.000 kroner, og likevel ikke ha noe krav mot selgeren. Dette er en regel de færreste boligkjøpere har forståelse for. Særlig ikke når vi vet at for noen år siden ville samme bolig kostet under 3 millioner, og da ville […]
Read more » Slik kan vi få færre krangler i bolighandelen

Eiendomsmarkeder gjennom pandemien

[…]gjennom historien sett at etter unormalt sterk prisvekst følger gjerne korreksjon og moderasjon i boligpriser. Sist vi erfarte det var våren 2017, og utslaget var også den gangen sterkest i Oslo. «Boosten» av rentene som ble satt ned våren 2020 har vart lenge, men vil ikke vare evig. Det er en grense for hvor mye vanlige husholdninger får låne. Når folk flest er vaksinert og samfunnet gjenåpnes vil folks konsum falle mer eller mindre tilbake til tilstandene før korona. Samtidig vil innenlands mobilitet og arbeidsinnvandring øke. Dette er faktorer som påvirker eiendomsmarkedet. I NEF erfarer vi at markedet fungerer best […]

Boligprisene sank 1,1 prosent i november

Det ble solgt flere boliger i november 2017 enn i fjor. Men salgstiden gikk opp, og prisene gikk ned. Av: Carsten Henrik Pihl Det ble solgt 7.171 boliger i Norge i november 2017. Det er 1,8 prosent flere boliger enn samme måned i fjor. Det viser boligprisstatistikken fra EiendomNorge, Finn.no og Eiendomsverdi som ble presentert tirsdag 5. november. Boligprisene sank 1,1 prosent Selv om det ble solgt flere boliger i november, sank prisene med 1,1 prosent i november. Boligprisene faller vanligvis noe i november, men fallet er lavere enn normalt. Gjennomsnittlig salgstid for boliger gikk opp til 46 dager på […]

Buck: Takk for tilliten!

[…]har jeg vært tydelig på at Norges Eiendomsmeglerforbund ikke arbeider for høyest mulig boligpriser i Norge. Våre medlemmers jobb er selvsagt som det alltid har vært å skape best mulig pris for hvert enkelt salgsobjekt, men politisk bør vi tvert imot arbeide for en moderat prisutvikling, som gir unge en fair sjanse. Vi må ikke komme dit at vi har et boligmarked som eies av de privilegerte få. Da faller den norske boligmodellen som bauta i velferdssamfunnet vårt. Det norske folk har i dag 3,3 mrd kroner i privat gjeld. Dette bør uroe oss alle. Som en ansvarlig samfunnsaktør er […]

Finanstilsynet: Økt gjeldsbelastning bekymrer

[…]bekymring Norges Eiendomsmeglerforbund deler Finanstilsynets bekymring for kombinasjonen av høye boligpriser og høy gjeldsbelastning – Samtidig ser vi at boligforsyningen tar seg opp og at kombinasjonen av en streng boliglånforskrift og moderat renteøkning bidrar til å bremse låneopptaket. Vi håper at den moderasjonen vi nå ser i boligprisutviklingen kan bidra til å moderere den usunne gjeldsveksten og dempe systemrisikoen, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund. Økning i andel med høy gjeld Finanstilsynet skriver videre at høstens undersøkelse av nye boliglån viser at andelen låntakere med samlet gjeld over 500 prosent av brutto inntekt har økt noe sammenliknet med […]
Read more » Finanstilsynet: Økt gjeldsbelastning bekymrer

Skatt på utleie i 2019 – slik er reglene

Leier du ut en bolig i 2019 blir det 22 prosent skatt på inntektene. Noen ganger. Skatten kommer an på hva du leier ut og hvor lenge. Her ser du hvordan. Oppdatert 22.1.2019 Skatt på utleie av bolig er egentlig ganske enkelt. Men for å komme riktig i regelverket er det viktig å slå fast hva du leier ut. Her er punktene du må sjekke. Merk: Skattesatsene her er for skatteåret 2019. 1. Leier du ut i egen bolig eller er det utleieleilighet? Husk at det er forskjell i skatt på om du leier ut en utleieleilighet som ikke er […]

Boligmarkedet: God omsetning – nedgang i prisene

[…]som følge av økt boligtilbud, moderat renteøkning og strenge utlånsregler. Moderasjonen i boligpriser er bra fordi det bidrar til lavere gjeldsopptak og redusert risiko for finansiell ubalanse, administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund. God aktivitet I november ble det solgt 7.236 boliger i Norge, noe som er 1,6 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2017. Så langt i år er det solgt 5,0 prosent flere boliger enn på samme tid i fjor, og det ligger an til å bli et rekordår når det gjelder antall boligsalg. I november ble det lagt ut 6.934 boliger for salg i Norge, […]
Read more » Boligmarkedet: God omsetning – nedgang i prisene

Boligprisene flater ut

Boligprisveksten var svakere i 3. kvartal enn i de foregående kvartalene. Prisøkningen på brukte boliger var på 1,1 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal 2021, viser den sesongjusterte prisindeksen til Statistisk sentralbyrå. Prisene på småhus økte mest, med 1,8 prosent, mens eneboliger og leiligheter økte med henholdsvis 1 og 0,4 prosent. Prisøkningen var sterkest i  Møre og Romsdal og Vestland uten Bergen, med 3,0 prosent. Av storbyene var det Oslo med Bærum som hadde den laveste prisveksten med 0,4 prosent.  Økning på 10,6 prosent siste år Sammenlignet med samme tid i fjor har boligprisene i Norge i gjennomsnitt økt […]

Oversikt over NEFs fagtilbud

[…]inneholder mye aktuelt lovstoff, fagartikler, relevante dommer, politikk, ­arkitektur, boligpriser, trender, oversikt over NEF-kurs som skal avholdes og annonser for ledige stillinger. NEF-medlemmer får bladet gratis. Øvrige abonnenter betaler kr 900,- pr. år. 9. Nyhetsbrev NEFs nyhetsbrev sendes ut til alle medlemmene. Nyhetsbrevet tar for seg de viktigste sakene som eiendomsmeglere bør holde seg oppdatert på, som for eksempel relevante lovendringer, rundskriv fra Finanstilsynet, nyheter fra departementene, arbeid NEF har gjort eller viktige saker i media. 10. NEFs kontraktsmaler tilgjengelig for leverandører av meglersystemer: Kontraktsmal for brukt bolig: Kjøpekontrakt: For salg av brukt bolig og fritidsbolig Kjøpekontrakt: For salg av […]

Innlegg: Boligmarkedet hjelper norsk økonomi ut av krisen

[…]vil bli særlig merkbare i boligmarkedet. Det vil generere økt etterspørsel etter lån, høyere boligpriser og etterhvert høyere boliginvesteringer. Økte boligverdier frigjør egenkapital i husholdningene som gir mulighet for opplåning av boliglån. Det vil generere høyere forbruk i tiden som kommer og bidra til å sette fart i gjeninnhentingen av norsk økonomi. Og gjeninnhentingen i norsk økonomi går raskere enn noen kunne forvente, godt hjulpet av en svært ekspansiv finans- og pengepolitikk. Med god kontroll på helseutfordringene, har store deler av nærings- og samfunnsliv gjenåpnet og livet går videre. Selv om korona-situasjonen er uavklart, er de økonomiske utsiktene langt lysere […]
Read more » Innlegg: Boligmarkedet hjelper norsk økonomi ut av krisen

Hvordan regner man kvadratmeterpris på boligen?

Kvadratmeterprisen på boligen brukes for å angi prisene på boliger. Slik beregnes kvadratmeterprisen. Av: Carsten Pihl SPØRSMÅL: En innringer til Forbrukerrådgiverens telefontjeneste hadde følgende spørsmål: «Hvordan beregnes kvadratmeterprisen for boliger? – Hvilket areal er det da man går ut fra?» Kvadratmeterprisen for boliger burkes blant annet i boligprisstatisikken og til å se hvordan prisnivået på ulike boliger er sammenlignet med boliger rundt den boligen man ser på. Spørsmål og svar: Artikkelen er skrevet av Carsten Pihl, forbrukerrådgiver for bolighandelen hos Norges Eiendomsmeglerforbund og redaktør for Bolig360. Han svarer på spørsmål om boligkjøp, boligsalg og eiendomsmegling. Ring 4000 01 02, eller […]
Read more » Hvordan regner man kvadratmeterpris på boligen?

Dramatisk renteheving fra Norges Bank

[…]som får låne mindre når rentene stiger. Statistikk fra NEF og Ambita viser at høye boligpriser, økende renter og begrensinger i utlånforskriften har ledet til det svakeste førstekvartalet for førstegangskjøpere siden 2017. Dagens rentebeslutning vil trolig forsterke den negative utviklingen i tiden som kommer, sier Geving videre. I Norges Banks begrunnelse for den sterke rentehevningen heter det at; «det er høy aktivitet og lite ledig kapasitet i norsk økonomi. Arbeidsledigheten har falt mer enn ventet og er på et svært lavt nivå. Inflasjonen er klart over målet. Den underliggende prisveksten har tatt seg raskt opp og vært høyere enn anslått. […]

Nytt tilsyn viser mindre prisavvik i Oslo

[…]at det er fullt mulig for meglerne å treffe riktigere pris, selv i perioder med raskt stigende boligpriser. Men selv om utviklingen i dette området som helhet er positiv, er det fortsatt omsetninger som har for store avvik. Vi forventer derfor å se en ytterlige forbedring i månedene som kommer, sier fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad i Forbrukerombudet i en pressemelding. – Vi er glade for foretakene jobber aktivt med dette, og at bransjeorganisasjonene har engasjert seg for å endre det som åpenbart har vært en ukultur i bransjen. Mindre prisavvik er positivt for forbrukere på boligjakt, som får mer reelle […]

Finanstilsynet foreslår strammere låneregler. – Feil medisin, mener NEF

[…]ti prosent av kundemassen. Dette mener tilsynet er «romslig» ut fra dagens gjeldsutvikling og boligpriser. Tilsynet ser kanskje for seg at Finansdepartementet mener et ufravikelig krav er vel strengt. Derfor peker de på at hvis man ønsker å ha noe slingringsmonn bør ikke det være over fire prosent av bankens utlåndsmasse. NEF mener at det å fjerne fleksibiliteten ikke er noe godt forslag: -Vi er overrasket over at Finanstilsynet foreslår å oppheve fleksibiliteten i dagens utlånsregler, og hadde kanskje forventet at de ville foreslå regionale tiltak. Dersom et slikt forslag skulle gå gjennom vil det kunne få dramatiske konsekvenser i […]
Read more » Finanstilsynet foreslår strammere låneregler. – Feil medisin, mener NEF

Hever renten, men senker rentebanen

[…]Det tilsier isolert sett en høyere rente. En høyere rente kan også dempe faren for at gjeld og boligpriser igjen stiger raskt. Samtidig er rentenivået ute svært lavt, og det er betydelig usikkerhet om vekstutsiktene internasjonalt. Det taler for å gå forsiktig frem i rentesettingen. Prognosen for styringsrenten tilsier en litt mindre oppgang i renten enn i forrige rapport. Svakere vekstutsikter og lavere renter ute har bidratt til nedjusteringen, skriver Norges Bank. Positivt for husholdningene Selv om renteutgiftene boliglånet på kort sikt blir høyere, vil den lavere rentebanen trolig bety at du kommer til å betale mindre enn det som […]

Kommentarer til Hurdalsplattformen

[…]til boligkjøp innenfor BSU-ordningen. Dagens sparerammer står ikke i forhold til utviklingen i boligpriser og egenkapitalkrav. Det vil være et meget godt boligpolitisk tiltak å gjøre BSU-ordningen så effektiv at unge har en reell mulighet til å spare opp hele egenkapitalen til førstehjemslån, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. For ytterligere kommentar: Carl O. Geving, administrerende direktør NEF: 91582454 Svein Strømnes, kommunikasjonsdirektør NEF: 93094191 Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) er siden 1932 profesjonsforbundet og interesseorganisasjon for eiendomsmeglere, meglere og advokater som arbeider med eiendomsmegling. Forbundet har 2800 medlemmer. NEF jobber for rammevilkår som bidrar til et stabilt boligmarked tilgjengelig […]

Butikk

[…]inneholder mye aktuelt lovstoff, fagartikler, relevante dommer, politikk, arkitektur, boligpriser, trender, oversikt NEF-kurs og stillingsannonser. Pris: NEF-medlemmer får bladet gratis. Øvrige betaler kr 980,- pr. år. Arbeidsrutineskjema NEF tilbyr Arbeidsrutineskjema NEF har utarbeidet et felles skjema for rutiner ved salg av ulik type eiendom. Skjemaet er tilpasset salg av: • Fast eiendom • Andelsleilighet • Aksjeleilighet Skjemaet vil være til stor hjelp for å sikre at ikke arbeidsoppgaver blir uteglemt, og kan samtidig benyttes som saksmappe. Finnes i størrelse: Folio. For MNEF. Pris: kr 600,- pr. pakke à 50 stk. Mva og porto tilkommer Oppdragsavtaler etter ny lov Sammen med […]

Det norske proptech-kartet 2021

[…]verktøy hvor man får tilgang til informasjon om det norske boligmarkedet, med blant annet boligpriser og eiendomsoverdragelse. I tillegg til å utvikle et eget VIRDIestimatet. Et boligprisestimat laget av VIRDIs egenutviklede modell for estimering av totale markedsverdien til boliger. Kriteriene for å komme på kartet: •Teknologien må benyttes i det norske eiendomsmarkedet •Selskapet bak teknologien må enten ha sitt hovedsete i Norge, være gründet av en nordmann eller ha en betydelig rolle i det norske eiendomsmarkedet •Selskapet må benytte seg av en ny eller eksisterende teknologi som effektiviserer eiendomsmarkedet •Selskapet må ha ansatte, kunne vise til at de har kunder, eller […]

Høyesterett avliver «prosentlæren» i avhendingsloven

[…]og utbedringskostnad som er tema. «Prosentlæren» tar ikke hensyn til høyst varierende boligpriser over tid og forskjellige steder. Paradoksalt nok tar «prosentlæren» heller ikke hensyn til at høy kjøpesum ofte er et utslag av forventning om høy kvalitet. Helt siden avsigelsen av Kistebakkenedommen, Rt-2010 s. 103, har det vært ulik forståelse av denne «læren». Det nevnes at Kistebakkanedommen ble tolket og debattert av adv. Arne Meidell, adv. Vegard Syversen og meg i Eiendomsmegleren nr 4 og 5 i 2011. Uenigheten som der kom til uttrykk har senere gjenspeilet seg i praksis helt til nå. På vegne av boligkjøpere har vi […]
Read more » Høyesterett avliver «prosentlæren» i avhendingsloven

Innlegg: Debatt om boligskatt

[…]hensyn til betalingsevnen til den enkelte. I byene blir det en skatt på toppen av veldig høye boligpriser». Senere understreket Solberg betydningen av den norske boligmodellen i et intervju med Aftenposten: «Norge har et veldig vellykket boligmarked som gir oss store, viktige velferdsvirkninger. Blant annet gir det lavere fattigdom blant eldre og mindre gettofisering fordi vi har mindre leiemarked og mer selveiere. Det er faktisk samfunnsøkonomisk veldig viktig, begge deler». Senket eiendomsskatten Siden har regjeringen blitt utvidet i to etapper. Holdningen til boligskatt ligger stadig fast. Regjeringen utgått av Høyre og Fremskrittspartiet skjerpet formuesbeskatning av sekundærbolig, og skjermet primærboligen for […]

Innlegg: Forbundets veivalg og omdømmestrategi

[…]med at fremfor kun å stå frem i media når man skal forsvare seg selv eller snakke om boligpriser, så burde NEF heller bruke tid på god forbrukerrådgivning og samarbeide aktivt med blant annet Forbrukerrådet og Forbrukertilsynet om god forbrukerpolitikk. Det har vi gjort, og forbrukerhensynet har sammen med kompetansehevingen vært med på å tjene omdømmet til bransjen vår. Det som er til det beste for forbrukerne er også til det beste for medlemmene våre. Norges Eiendomsmeglerforbund holder frem med å ta del i samfunnsdebatten med et høyt forbrukerfokus. Ved å bringe fakta på bordet gjennom analyser og undersøkelser, bidrar […]
Read more » Innlegg: Forbundets veivalg og omdømmestrategi

Skal utrede reklamasjonsfristen på nyoppførte boliger

[…]i bolig og tiltak for å redusere redusere risikoen ved for høyt gjeldsopptak og høye boligpriser. Meldingens kap. 12 beskriver utfordringer forbrukerne har i boligmarkedet. I høringssvaret kommentere NEF flere av temaene som tas opp her.  Trygg bolighandel – NEF har jobbet aktivt for å få plass nødvendige endringer i avhendingsloven Eiendomsmeglingsutvalget – NEF er opptatt av at vi får et fremtidsrettet lovverk som legger til rette for en trygg og effektiv handel i et velfungerende boligmarked. «Lokkepris» – Eiendomsmeglingsbransjen har siden 2016 etablert et systematisk samarbeid med myndighetene som har medført at det siden har vært god kontroll på […]
Read more » Skal utrede reklamasjonsfristen på nyoppførte boliger

Innlegg: Svingninger i boligprisene

[…]til markedet gjenvunnet. Den realøkonomiske effekten av finanskrisen var moderat, og norske boligpriser steg videre til nye høyder fram til 2013 da markedet på nytt fikk en kortvarig korreksjon utløst av et stemningsskifte. Fra 2014 til primo 2017 steg prisene videre med et tempo vi ikke har sett tidligere. Etterspørselen ble drevet opp av høy befolkningsvekst, urbanisering, moderat boligproduksjon, historisk lave rentenivåer, og ikke minst forbrukernes forventning om videre prisvekst. Så fikk vi en ny boliglånsforskrift og et nytt stemningsskifte i løpet av vinteren 2017. Deretter ble markedet drevet ned i 10 måneder, og mange analytikere og kommentatorer fremholdt at […]

NEF ønsker høyere prioritering av trygg bolighandel

[…]ønsker også at vesentlighetskravet i avhendingsloven utformes slik at økningen i boligpriser og tomtepriser ikke vanskeliggjøre kjøpernes mulighet til reklamasjon. Mer tid og takstvurdering: I tillegg følger representantene opp Forbrukerrådets ønsker om mer tid i boligomsetningen (ved å forlenge formidlingsforbudet), og ønsker å «gjeninnføre boligkjøpernes adgang til å få en markedsvurdering utført av takstmannen til støtte for sin kjøpsvurdering. Familie og kulturkomiteen på Stortinget har gitt sin støtte til forslaget uten innvendinger. Les hele forslaget og komiteens tilrådning her.  «NEF er  bekymret for at saken ikke gis tilstrekkelig politisk prioritet til at nødvendige beslutninger blir tatt og gjennomført.» Behov for […]
Read more » NEF ønsker høyere prioritering av trygg bolighandel

Nye veier til eie- alternative eiekonsepter i nybyggingsprosjekter

[…]alminnelige inntekter med å komme inn på boligmarkedet enn tidligere. Dels på grunn av høye boligpriser, og dels på grunn av utfordringene med å spare opp tilstrekkelig egenkapital for dem som ikke har tilgang til «foreldrebanken». Nye veier inn på boligmarkedet Som et svar på etableringsutfordringene blant førstegangskjøperne, har utbyggere de siste årene utviklet ulike alternative eiekonsepter for å nå nye grupper boligkjøpere. I Utredning om sosial bærekraft og planbestemmelser om boligsammensetning utarbeidet av Oslo Economics og By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet på oppdrag av Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD), ble fire alternative kategorier av eiekonsepter analysert: Leie-til-eie-, deleie-, bostart- […]
Read more » Nye veier til eie- alternative eiekonsepter i nybyggingsprosjekter

Danner et nasjonalt fagmiljø innen boligforskning

[…]Vi trenger forskning for å forstå bedre hvordan offentlige reguleringer påvirker byggetakt og boligpriser, og hva som driver boligprisene i de ulike delene av landet. Vi er trygge på at det nye senteret vil gi oss bedre beslutningsgrunnlag for mer treffsikker politikk, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland […]
Read more » Danner et nasjonalt fagmiljø innen boligforskning

Leie-til-eie – et viktig boligsosialt virkemiddel

[…]dersom kunden utøver kjøperetten i avtaleperioden. Fremtidens boligmarked Med stadig stigende boligpriser og en boliglånsforskrift som er kommet for å bli, vil boligsosiale modeller blir et stadig vanligere og viktigere virkemiddel for at boligkjøpere kommer seg inn på boligmarkedet. Private aktørers innovasjon har vært avgjørende for å få gode modeller til markedet, og vi forventer at den stadige økte oppmerksomheten vil forsterke eksisterende modeller og inspirere til nye. Det er gledelig, og etter vårt syn helt avgjørende for å trygge den norske […]
Read more » Leie-til-eie – et viktig boligsosialt virkemiddel

– Stabil styringsrente er helt avgjørende for boligmarkedet

[…]CF Wesenberg/Kolonohaven). – Norges Eiendomsmeglerforbund vil minne om at den sterke veksten i boligpriser og husholdningenes gjeld er trigget av den lave renten. I nåværende situasjon med større usikkerhet om prisutviklingen kan endringer i styringsrenten få uheldig effekt på forbrukernes forventninger til boligmarkedet,sier Geving videre. Litt høyere prognoser Norges Bank begrunner beslutningen om å holde renten uendret blant annet med at kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi ser ut til å være høyere enn tidligere lagt til grunn. Inflasjonen er lavere enn ventet og vil kunne fortsette å avta i månedene som kommer, men økt aktivitet og avtakende arbeidsledighet tilsier at prisveksten […]
Read more » – Stabil styringsrente er helt avgjørende for boligmarkedet

Lave renter i mange år

[…]økt kraftig de siste månedene. De lave rentene genererer økt etterspørsel etter lån, høyere boligpriser og etterhvert høyere boliginvesteringer. Boligmarkedet bidrar derfor til å løfte norsk økonomi ut av krisen, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. – Vi kan konstatere at boligmarkedet er motsyklisk i 2020, slik det var i 2016. Etter tre år med sunn prisutvikling i boligmarkedet må vi ta høyde for en noe sterkere gjelds- og prisvekst enn ønskelig. Det er prisen å betale for å løfte norsk økonomi ut av krisen. Boliglånsforskriften er siste skanse mot en ukontrollert gjelds- og prisvekst, sier administrerende direktør […]

Satte opp styringsrenten

[…]Geving. – Over tid vil likevel en moderat heving av signalrenten bidra til å begrense veksten i boligpriser. Denne effekten kan bli noe sterkere i osloregionen hvor relativt mange husholdninger som følge av boligprisnivået har høy gjeld i forhold til inntekt. I motsatt retning trekker at sentralbankens rentebane indikerer et lavere toppnivå på renten enn mange husholdninger har forventet, sier Geving […]

– Bra for boligmarkedet med stabil rente

[…]sett en noe lavere styringsrente, men at en lavere styringsrente øker risikoen for at veksten i boligpriser og gjeld skyter ytterligere fart.   – Slik vi nå vurderer utsiktene, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding torsdag. Analysene i rapporten innebærer en styringsrente som holder seg nær ½ prosent de neste årene. Samtidig innebærer renteprognosen at det er litt større sannsynlighet for at styringsrenten settes ned enn opp det nærmeste […]

Boligmarkedet 2016

[…]Bjørnstad fra Samfunnsøkonomisk analyse la frem sin ferske konjunkturrapport om boligbygging og boligpriser. Se presentasjonen her Forbrukerøkonom Kristina Picard fra Storebrand snakket om hvordan forbrukerne skal «rigge» seg for framtidens boligmarked. Se […]

Forbrukerrådgiveren ga råd i «Jacobsen» på NRK p1+

[…]Hans-Petter Jacobsen betegnet som «helt vilt» om dagen, etter tirsdagens melding om økte boligpriser. Budgivning Det første temaet som ble behandlet er budgivning, og hvordan det lønner seg å gå frem i bolighandelen. Carsten Pihl presiserte at det vil komme an på hvor i landet man er, det er stor forskjell på Oslo-området og for eksempel Rogaland og Sørlandet. Les mer: Hold hodet kaldt i budrunden! Borettslag eller selveier? Det neste temaet var hvordan type bolig man skal kjøpe – borettslag eller selveier. Forbrukerrådgiveren pekte på de viktigste forskjellene mellom borettslag og selveiere. Det ble til og med en liten […]
Read more » Forbrukerrådgiveren ga råd i «Jacobsen» på NRK p1+

Boligmarkedkonferansen: Full støtte til den norske boligmodellen

Den norske eiemodellen har fortsatt meget god støtte fra forskere og politikere viste NEFs konferanse Boligmarkedet denne uken. Med over 24 prosent boligprisstigning i hovedstaden i fjor var temaet for vårens Boligmarked-konferanse i konserthuset onsdag 22. mars satt: «Ødelegger Oslomarkedet for den norske boligmodellen?». Med andre ord: Har det rett og slett blitt for dyrt å eie sin egen bolig. NEFs administrerende direktør Carl O. Geving satte an tonen i sin innledning, og trakk linjene tilbake til gjenreisingen etter krigen. Da var det samstemt vilje om at nordmenn burde eie sine egne boliger. Men Geving pekte på at for å […]
Read more » Boligmarkedkonferansen: Full støtte til den norske boligmodellen

Digital oppdatering: Nytt proptech-kart for januar 2018

5 nyheter om proptech det er verdt å få med seg i januar 2018. Og et oppdatert norsk proptech-kart. Av: Carsten Henrik Pihl, forbrukerrådgiver og analyseansvarlig i NEF 1. Nytt Proptech-kartet for januar 2018 Vi har oppdatert proptech-kartet nå i januar 2018. Ikke bare det – vi har byttet navn på det også. Bransjen som driver med digitalisering av bolighandelen kalles «real-estate-tech» i USA, mens det kalles «proptech» (etter property-tech) i Storbrittannia. Tidligere har vi brukt det amerikanske «real-estate-tech» som navn på kartet, men i løpet av høsten 2018 festet begrepet «proptech» seg i Norge. Dermed har vi byttet navn […]
Read more » Digital oppdatering: Nytt proptech-kart for januar 2018

Grep for å rette opp skjevheter i boligmarkedet

[…]i to nye år for å gi boliglånsforskriften tilstrekkelig tid til å virke. Store svingninger i boligpriser og boligomsetning representerer høy risiko og en uforutsigbart for både forbrukere og eiendomsmeglere. Vi har en felles interesse i at markedet er tilgjengelig for folk flest til bærekraftige betingelser. I 2016 var NEF en av få aktører som argumenterte for strengere regulering i Oslo for å kjøle ned et overopphetet hovedstadsmarked. Finansdepartementet tok et virkningsfullt grep om boliglånsforskriften for å dempe gjeldsveksten. Det utløste en helt nødvendig priskorreksjon i 2017, og SSBs kredittindikator for mars 2018 viser at gjeldsveksten er i ferd med […]
Read more » Grep for å rette opp skjevheter i boligmarkedet

Hever renten, men senker rentebanen

[…]Det tilsier isolert sett en høyere rente. En høyere rente kan også dempe faren for at gjeld og boligpriser igjen stiger raskt. Samtidig er rentenivået ute svært lavt, og det er betydelig usikkerhet om vekstutsiktene internasjonalt. Det taler for å gå forsiktig frem i rentesettingen. Prognosen for styringsrenten tilsier en litt mindre oppgang i renten enn i forrige rapport. Svakere vekstutsikter og lavere renter ute har bidratt til nedjusteringen, skriver Norges Bank. Positivt for husholdningene – Med dagens heving til 1,5 prosent signaliserer Norges Bank nå at styringsrenten mest sannsynlig har nådd sitt toppnivå. For ett år siden var signalet […]

Hvor dyr bolig er det fornuftig for deg å kjøpe?

[…]deg jeg er rådgiver. Og for all del, det er mange områder rundt omkring i landet med stigende boligpriser. Også utenfor de største byene. Likevel, det er et faktum at prisene stiger mest der folk vil bo. Det kan derfor være verd å tenke gjennom hva som er grunnen til dette. Flyttestrømmen i Norge går fra distriktene og inn til byene. Mennesker er sosiale vesener, og mange trives best der det er mange. De distriktene som klarer seg godt, er der det er god kommunikasjoner inn til sentra, hvor arbeidsplasser, handel og kulturtilbud befinner seg. Men det er ikke slik […]
Read more » Hvor dyr bolig er det fornuftig for deg å kjøpe?

Kommentar til Finanstilsynets rapport «Finansielt utsyn 2015»

[…]for et kraftig tilbakeslag og finansiell ustabilitet vil øke hvis den sterke veksten i gjeld og boligpriser vedvarer. Dette som en følge av langvarige lave renter og lett tilgang på kreditt.  Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) vil knytte noen kommentarer til dette. – NEF erkjenner at en vedvarende boligprisvekst fra dagens høye nivå, ikke vil være bærekraftig på sikt. Det vil forsterke misforholdet mellom husholdningenes gjeld og inntekt, og bygge fallhøyde som øker risikoen for en hard landing i boligmarkedet som kan få store samfunnsøkonomiske ringvirkninger. – NEF mener at det må tas grep for å bremse kredittveksten, gjennom en midlertidig innstramming […]
Read more » Kommentar til Finanstilsynets rapport «Finansielt utsyn 2015»

Uendret styringsrente er bra for boligmarkedet

[…]Det kan være vanskelig for folk flest å forholde seg til den offentlige kommunikasjonen rundt boligpriser og lånerenter. Fakta og prognoser har svingt sterkt og skapt stor usikkerhet i husholdningene de siste par årene, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. – Etter at sentralbanken kuttet styringsrenten til 0,5 prosent i mars 2016, har mange forbrukere kjøpt seg inn i boligmarkedet på historisk lav lånekostnad. Mange av disse vil være svært sårbare for en tidlig renteheving. Derfor er det viktig at sentralbanken gå varsomt fram, og ikke fremskynde rentehevingen utover de signalene som nå er gitt, sier Geving […]
Read more » Uendret styringsrente er bra for boligmarkedet

Raskere renteoppgang

[…]utsikter for norsk økonomi. Selv om det er en åpenbar sammenheng mellom lave renter og høye boligpriser, forventer vi at balansen mellom tilbud og etterspørsel bedres i løpet av våren og at den prisdrivende renteeffekten avtar når det snart har gått ett år siden styringsrenten ble satt ned til 0 prosent, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. – I denne situasjonen er forutsigbarhet viktig, og vil det være kortsiktig og risikabelt å bruke styringsrenten i et forsøk på å styre utviklingen i boligmarkedet, sier Geving […]

Rentemedisin med bivirkninger i boligmarkedet

[…]Det er et stort paradoks at den samlede etterspørselen i boligmarkedet øker i takt med stigende boligpriser. Folk føler seg rikere når boligen deres stiger i verdi, dermed får vi en kreditdrevet vekst. Den historisk lave utlånsrenten, og forventninger om fallende og langvarig lave renter, forsterker etterspørselen. Det kan drive fram en gjelds- og prisspiral som ikke er bærekraftig på sikt, og som kan føre til finansielle problemer for både husholdninger og banker når konjunkturene snur, sier Carl O. Geving. For ytterlige kommentarer kontakt: Carl O. Geving – administrerende direktør Norges Eiendomsmeglerforbund – 91582454 Svein Strømnes – kommunikasjonssjef Norges Eiendomsmeglerforbund […]
Read more » Rentemedisin med bivirkninger i boligmarkedet

Boligprisene i oktober: Flere boliger solgt i oktober i år enn i oktober i fjor

[…]for gjeldsveksten i husholdningen som er høyere høsten 2017 enn for ett år siden. Høye boligpriser, lave renter og høy kjøpekraft bidrar det usunne gjeldsnivået. Det er viktig å få ned den samlede gjeldsbelastningen i husholdningene for å sikre et balansert boligmarkedet over tid med lavere risiko for finansielt tilbakeslag, sier Carl O. Geving. Flest solgte boliger på flere år Antall solgte boliger på 8452 boliger er høyeste antall solgte boliger på flere år.   Slik endret prisene seg i ulike byer i oktober: Prisendring siste 12 måneder i parentes. Oslo: -1,8 % (-2,8 %) Bergen: -1,5 % (-2,6 %) […]
Read more » Boligprisene i oktober: Flere boliger solgt i oktober i år enn i oktober i fjor