Search results for "Beste eiendomsmegler i Oslo"

Results 1 - 10 of 767 Page 1 of 77
Sorted by: Date | Sort by: Relevance Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Ny styreperiode med varierte og viktige oppgaver

Les lederartikkelen til styreleder Randi Hollingen fra Eiendomsmegleren nr. 4 2022 Helt siden 1932 har Norges Eiendomsmeglerforbund arbeidet for næringen vår og eiendomsmeglernes interesser. Dette er et kontinuerlig arbeid som varierer med hvilke forhold samfunnet og bransjen vår er kjennetegnet av til enhver tid. Styrearbeidet i NEF varierer derfor i takt med hvilke utfordringer bransjen vår og forbrukerne møter. Vi følger generelt med på samfunnsøkonomiske spørsmål, norsk boligproduksjon, lovarbeid, bransjens lønnsomhet, endringer i kjøpemønster og generelt forhold som påvirker boligmarkedet. Forrige styreperiode var i stor grad viet til det viktige arbeidet med ny eiendomsmeglingslov, hvor NEF ble hørt på flere […]
Read more » Ny styreperiode med varierte og viktige oppgaver

Sterkt boligmarked i august

[…]sterk i august, samtidig er det lagt ut mange boliger, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. – Framover vil trolig flere selge sin gamle bolig før de kjøper ny, og tilbudssiden vil fortsette å øke. Når effekten av sentralbankens rentepolitikk får satt seg forventer vi en svakere utvikling utover høsten. Samtidig er vi bekymret for at sjokkterapi fra Norges Bank kan utløse reaksjoner i boligmarkedet som det ikke er lett å forutse i rasjonelle analysemodeller, sier Geving videre. Mange salg etter sommerenI august ble det solgt 9.520 boliger i Norge, noe som er 0,6 prosent flere enn […]

Siste sjanse for sommerbilder – bli en sparringspartner lenge før salgsstart

[…]og påvirker forhåndssalg og omsetningshastighet. Er du tidlig på kan du bidra til å forme fremtidige drømmehjem og formidlingen av dem. Dette er hva du bør tenke på for å kunne rådgi som en proff før dronen sendes i lufta – og videre lenge før vinterens salgsstarter. Dronebildenes påvirkning på salgsmateriellet For nybygg er 3D bilder kanskje ditt viktigste redskap for å fange oppmerksomheten og bidra til en rykende salgsstart av ditt prosjekt. Bilder, animasjoner og 360-graders visninger utgjør gjerne de avgjørende illustrasjonene av et fremtidig hjem i møtet med potensielle boligkjøpere før bygget er reist. Det hele starter ofte […]
Read more » Siste sjanse for sommerbilder – bli en sparringspartner lenge før salgsstart

Lesetips! Hindrer eiendomsmeglers taushetsplikt melding til barnevernet?

[…]har behov for vern mot at opplysninger om personlige forhold deles med uvedkommende. Er eiendomsmegler bundet av taushetsplikt dersom hun ser, hører eller på annen måte får innsikt i forhold som gir mistanke om omsorgssvikt? Paul Henning Fjeldheim har fordypet seg i spørsmålet og skrevet artikkelen Eiendomsmeglers plikt og rett til å varsle barnevernet. Artikkelen er publisert i tidsskriftet Lov & Rett, 5. utgave 2022, artikkelen ligger også åpent tilgjengelig på BIs sider […]
Read more » Lesetips! Hindrer eiendomsmeglers taushetsplikt melding til barnevernet?

Ny bunn-notering for sekundærboliger rammer leiemarkedet

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 15. august 2022 Sekundærboligandelen har falt sammenhengende siden toppen sommeren 2019. Nedgangen er klar både i byene og i landet for øvrig, viser fersk statistikk fra Norges Eiendomsmeglerforbund, Ambita og Samfunnsøkonomisk Analyse. Nasjonalt har andelen sekundærboliger av den samlede boligmassen falt fra 15,4 prosent i 3. kvartal 2019 til 14,6 prosent i 2. kvartal 2022. Det er nå 9339 færre sekundærboliger enn for tre år siden. Nedgangen har vært særlig tydelig i Oslo, der utlånsforskriften stiller særskilte krav til investeringer i sekundærbolig. Det er nå 5025 færre sekundærboliger i Oslo enn for tre år siden […]
Read more » Ny bunn-notering for sekundærboliger rammer leiemarkedet

Nye analyser: Markant fall i antall førstegangskjøperne og flere må kjøpe sammen

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 13. august 2022 Utviklingen i antall førstegangskjøpere i boligmarkedet snudde i første halvår 2022. Fersk statistikk fra Norges Eiendomsmeglerforbund, Ambita og Samfunnsøkonomisk Analyse, viser at nedgangen i antall førstegangskjøpere fortsatte nedover i 2. kvartal. Dette er det svakeste halvåret vi har registrert siden 2018, og Oslo faller tilbake til 2017-nivå. Lave renter og midlertidige lettelser i utlånsforskriften bidro til oppgangen fra 2017 fram til 2022, mens nedgangen i årets første halvår må sees i sammenheng med høye boligpriser og at rentene er på vei oppover. Etterspørselen fra førstegangskjøpere har falt markant i 2022. Etter rekordsterk […]
Read more » Nye analyser: Markant fall i antall førstegangskjøperne og flere må kjøpe sammen

Svak boligprisutvikling i juli

[…]marked etter hvert som renteeffekten får virkning, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. – De aller fleste nordmenn finansierer boligkjøp gjennom lån til flytende rente. Rentenivået på nye lån er fortsatt behagelig lavt, men vil etter sentralbankens prognose etterhvert komme opp på det høyeste nivået siden høsten 2008. Det er verdt å merke seg at i land hvor det er vanligere med fast rente på boliglån får renteprognosene umiddelbar effekt i form av vesentlig høyere lånerenter på nye boliglån som har utløst svekket kjøpekraft, fallende boligomsetning og utflatende til fallende boligpriser. Dette gjelder f.eks. Danmark, Sverige og […]

Mekling i nybyggprosjekter – et uforløst potensial

AV: VEBJØRN INNSETH HURUM, ADVOKAT – Mekle.no – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 3 2022 Ved ethvert byggeprosjekt kan det oppstå uforutsette situasjoner som gir grobunn for at uenigheter oppstår. For prosjektmegleren som formidlet salget, er tvister som oppstår mellom partene krevende å håndtere. Konflikter tar tid og fokus og som mellommann har prosjektmegleren en utsatt posisjon. I denne artikkelen forklarer vi hvordan mekling kan brukes i ulike stadier av et byggeprosjekt. Meklers metode En meklers metode går ut på å ta tak i det som gjør at partene “låser seg” og bidrar til en dialog hvor begge […]
Read more » Mekling i nybyggprosjekter – et uforløst potensial

Viktige råd til boligkjøpere høsten 2022

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 2. august 2022 Boligmarkedet har endret karakter i løpet av første halvår 2022. Kombinasjonen av færre boliger til salgs og høyere kjøpekraft blant de som allerede er inne i boligmarkedet, har bidratt til sterkere prisvekst enn normalt. Det er solgt langt færre boliger enn i pandemiåret 2021. Vi går inn i andre halvår 2022 med raskt stigende renter, høyere priser på varer og tjenester, og økt usikkerhet om hvordan boligmarkedet vil utvikle seg gjennom høsten: Selv om arbeidsledigheten er lav, må vi ta høyde for at kjøpekraften svekkes til dels betydelig i husholdninger som har boliglån […]

Småhusplanen: Reguleringsplan for småhus-områder i Oslo ytre by

[…]SCHØNE, BEGGE ER SENIORADVOKATER I CODEX ADVOKATFIRMA – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 3 2022 Forslag til revidert småhusplan ble i april 2022 sendt ut på høring til beboere, berørte og andre som vil gi innspill. Høringsperioden har vart fra 6.april og varer frem til 30. mai. Det midlertidige byggeforbudet ble vedtatt av PBE 1. juni 2022. Planen er videre at den reviderte småhusplanen skal behandles politisk 4. kvartal 2022. Hva er de sentrale endringsforslagene i småhusplanen, hvilke konsekvenser vil et midlertidig tiltaksforbud si for de som bor i dette området og for utbyggere? Hva bør en eiendomsmegler […]
Read more » Småhusplanen: Reguleringsplan for småhus-områder i Oslo ytre by