Search results for "6456 skåla"

Results 1 - 5 of 5 Page 1 of 1
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: All

OnSiteViewer vil ta kjøper med på digital tidsreise på byggetomta!

Hva om en mulig kjøper av en leilighet eller en næringseiendom som besøker en tomt eller byggeplass kan tas med på en reise fremover i tid og oppleve hvordan det føles å være der når bygget står ferdig? Tenk om kunden kunne få gå omkring på området og se på hvordan en aktuell leilighet eller lokale så ut i forhold til omgivelsene på stedet som om det ferdige bygget allerede stod der? Av: Jan-Erik Vinje, daglig leder i prop-tech/AR-startup OnSiteViewer AS – Artikkelen ble først publisert Eiendomsmegleren nr. 1 2022 Selv om OnSiteViewer ikke tilbyr en virkelig reise fremover i […]
Read more » OnSiteViewer vil ta kjøper med på digital tidsreise på byggetomta!

Lover for Norges Eiendomsmeglerforbund

 (sist endret i landsmøte 24. mai 2018) 1. Navn Forbundets navn er Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF). Forbundets sete skal være i Oslo. 2. Formål Forbundets formål er å organisere: Personer med eiendomsmeglerbrev og/eller bestått godkjent eiendomsmeglereksamen Personer som etter forskrift om overgangsregler § 5 er gitt tillatelse til å være ansvarlig megler Jurister med tillatelse til å være fagansvarlig og ansvarlig megler etter lov om eiendomsmegling § 4-3, jurister som arbeider som eiendomsmeglerfullmektig samt jurister som arbeider i et eiendomsmeglerforetak/eiendomsmeglerkjede, uten å arbeide direkte med megling Advokater som har rett til å drive med eiendomsmegling samt advokater som arbeider i et […]

Vedtekter for Norges Eiendomsmeglerforbund Servicekontor

(sist endret i landsmøte 24. mai 2018)  1. Formål Servicekontorets formål er å gi medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund informasjon av interesse for å fremme medlemmenes faglige kvalifikasjoner, foreta undersøkelser og utredning av spørsmål av felles interesse for medlemmene, samt løse andre oppgaver av faglig og forretningsmessig art, herunder felles reklametiltak. 2. Medlemmer Medlemmene i Norges Eiendomsmeglerforbund er medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbunds Servicekontor. Medlemmer av Forbundet under kategori III (jfr NEF’s lover § 3) står fritt med hensyn til medlemskap i Servicekontoret. Ønsker de å stå tilsluttet Servicekontoret har de samme rettigheter og forpliktelser som medlemmer av kategori II b (jfr […]
Read more » Vedtekter for Norges Eiendomsmeglerforbund Servicekontor

Evaluering og endring av eiendomsmeglingsloven- hva vil det bety for oss?

Den viktigste oppgaven jeg har i fanget som styreleder nå, er arbeidet med å fremme NEF’s synspunkter i revideringen av eiendomsmeglingsloven, selve rammeverket for utførelsen av profesjonen vår. De siste ukene har vi drøftet ulike problemstillinger i lovarbeidet i nyttige møter med andre interesseorganisasjoner, våre tilsynsorganer og ikke minst i NEF’s interne lovutvalg og i styret. Av: Randi Hollingen, styreleder Norges Eiendomsmeglerforbund – innlegget ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 5 2020. Vår nåværende lov er fra 2007 og trådte i kraft den 01.01.2008. Lovendringen hadde blant annet som mål å sikre meglers uavhengighet, styrke selgers rettigheter overfor megler, utvide […]
Read more » Evaluering og endring av eiendomsmeglingsloven- hva vil det bety for oss?

GDPR – Hva betyr det for vår virksomhet?

Eiendomsmeglere er i likhet med alle andre virksomheter som behandler opplysninger om kunder og ansatte bundet av personvernlovgivningen. Dette får betydning når personverndirektivet – GDPR trer i krav i mai 2018. Av: Senioradvokat Nina Thjømøe, Homble Olsby Den 25. mai 2018 trer EUs nye personvernforordning GDPR – The General Data Protection Regulation – i kraft, og vil fra samme tidspunkt også få anvendelse i Norge. En vesentlig del av de reglene som gjelder i dag, vil videreføres også etter implementeringen av GDPR. Nedenfor følger derfor en kort gjennomgang av de viktigste reglene for behandling av personopplysninger i gjeldende regelverk: Hva […]