Search results for "6265 vatne"

Results 1 - 1 of 1 Page 1 of 1
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: All

Nye veier til eie- alternative eiekonsepter i nybyggingsprosjekter

[…]to forhold. Den ene er redusert kjøpekraft blant prospektive førstegangskjøpere (Lindquist & Vatne, 2019; Mamre, 2021). Den andre er Boliglånsforskriftens skjerpede krav til betjeningsevne og egenkapitalfinansiering. Utviklingen i kjøpekraften blant førstegangskjøperne har hatt en negativ utvikling. Mens en typisk singel førstegangskjøper ville hatt råd til 29 prosent av solgte boliger i de seks største norske byene i 2010, er det tilsvarende tallet 7 prosent av solgte boliger i 2019 (Mamre, 2021). Sykepleieindeksen viser at etableringsutfordringene i Oslo er vesentlig større enn i resten av landet (Lund, 2018). I 2021 hadde en person med sykepleielønning kun råd til om lag 2 […]
Read more » Nye veier til eie- alternative eiekonsepter i nybyggingsprosjekter